Engagerad personal får boende att bo kvar

Publicerad: 9 maj 2023 Uppdaterad: 10 maj 2023

Tack vare en nära samverkan mellan enhetschef och medarbetare och medarbetarnas stora engagemang kan nu de boende på Solängsgårdens särskilda boende bo kvar utan att tillfälligt behöva flytta över sommaren.

Närbild på en ung hand som håller en äldre hand

Trots stora kompetensförsörjningsutmaningar har kommunen lyckats täcka de mest akuta personalbehoven inom vård- och omsorgsverksamheter i Idre inför sommaren.

Rekryteringen av semestervikarier har gått bättre än förväntat och nu kan vi säkerställa en god omvårdnad och ta hand om de boende på ett patientsäkert sätt även under de kritiska sommarmånaderna.

- Enhetschefen och medarbetarna har verkligen gjort allt och det är tack vare deras goda idéer och bra lösningarför som de boende på Solängsgården nu kan stanna kvar, säger Mikko Talala som är förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Älvdalens kommun.

Det såg länge ut som om kommunen inte kunde få tillräckligt med personal till Solängsgårdens särskilda boende i Idre under sommaren. Därför beslutade kommunen tidigare i våras om att slå ihop delar av vård- och omsorgsverksamheterna och tillfälligt flytta de boende på Solängsgårdens till Särna äldreboende under sommarmånaderna.

- Även om det mest akuta behovet av personal är ordnat för verksamheterna i Särna och Idre finns fortfarande ett stort behov av vikarier och det främst inom vård – och omsorgsverksamheterna, säger Mikko.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023