Ny arbetsgrupp ska arbeta med förbättringsåtgärder inom skolan

Publicerad: 5 maj 2023 Uppdaterad: 8 maj 2023

Tillsammans med föräldrar, lärare, skolledning och representant från Destinationsutveckling Idre har en arbetsgrupp bildats för att arbeta med åtgärder som ska leda till förbättringar inom skolan. De första mötena med arbetsgruppen ska hållas innan sommarlovet.

Gul och vit skolbyggnad med skylten Strandskolan eajran skuvle.

Under förra veckan hade kommunen tillsammans med föräldrar åtta möten på Buskoviusskolan och Strandskolan. Anledningen till mötena var att försöka få en gemensam syn på de problem och brister som finns inom skolorna. Därefter låg fokus på att så snabbt som möjligt påbörja ett gemensamt förbättringsarbete.

Med på mötena fanns föräldrar, medarbetare, skol- och kommunledning med politiker från barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen.

Mötena inleddes med information från skolchefen Anna-Karin Olsson och skolans medarbetare. Därefter fick föräldrarna sitta i mindre grupper och diskutera olika frågeställningar utifrån de problembeskrivningar som kommit fram. Idén att bilda en arbetsgrupp med representanter från skolan och två föräldrar från varje klass är ett resultat av gruppdiskussionerna.

- Vi ser fram emot ett fortsatt arbete tillsammans i arbetsgruppen där vi konstruktivt och konkret ska arbeta med åtgärder som leder till förbättringar. Vi hoppas även få med någon från Destinationsutveckling Idre i arbetsgruppen eftersom en bra skola är är en viktig framtidsfråga även för dem, säger Anna-Karin Olsson.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023