Tillfällig ändring under sommaren för boende på särskilt boende i Idre och Särna

Publicerad: 10 mars 2023

För att säkerställa patientsäkerhet och god omvårdnad för vård- och omsorgsverksamheter i Idre och Särna behöver Solängsgårdens gruppboende i Idre tillfälligt flytta sin verksamhet till Särna. Ändringen innebär att de personer som bor på Solängsgårdens gruppboende i Idre får bo på Särna äldreboende under sommaren 2023.

Leende äldre kvinna med glasögon.

Kommunen står inför en sommar med stora kompetensförsörjningsutmaningar, främst inom våra vård- och omsorgsverksamheter i Idre och Särna.

I dagsläget ser det ut som om kommunen inte kan få tillräckligt med personal till Idre demensboende under sommaren. Det innebär att det finns risk för att inte kunna säkerställa en god omvårdnad och ta hand om de boende på ett patientsäkert sätt. Vi behöver därför slå ihop delar av vård- och omsorgsverksamheterna. Ändringen innebär att de personer som bor på Solängsgårdens gruppboende i Idre behöver flytta till Särna äldreboende under sommarmånaderna.

Vi förstår att för många kan förändringar som dessa vara jobbiga och det har inte varit ett lätt beslut att ta men dock nödvändigt. Patientsäkerheten måste gå i första hand, säger Mikko Talala, förvaltningschef inom vård- och omsorgsförvaltningen i Älvdalens kommun.

Tillfällig lösning under juni till augusti

De boende flyttar tidigast 1 juni och är åter i sitt ordinarie boende senast 31 augusti 2023. Personal som arbetar på de särskilda boendena i Idre och Särna kommer under samma period att samplaneras i ett gemensamt schema och arbetet utförs i Särna. Under perioden koncentreras även hälso- och sjukvårdsinsatser för särskilt boende till Särna. Ändringen påverkar inte hemtjänst eller hemsjukvård.

Information till berörda

Berörd personal, boende och anhöriga informeras om de tillfälliga ändringarna under vecka 10.

Vi har informerat anhöriga via telefonsamtal. Samtliga som vi har informerat har förstått problematiken med bemanningsproblem. Sen har vi fått olika reaktioner vilket vi kan förstå. Vi gör vårt allra bästa för att alla som berörs ska få information och samtidigt kunna få svar på frågor och funderingar som uppstår i och med den här tillfälliga lösningen. Informationen kommer även att skickas ut till anhöriga via brev, säger Mikko.

Den praktiska delen i flytten kommer att anordnas av personalen. Mer information om den praktiska delen med detaljplanering kommer att gå ut till berörda boende och anhöriga från vecka 13 och framåt.

Vi kan förstå om man som anhörig vill vara med och naturligtvis är du som anhörig välkommen att hjälpa till med flytten om det finns möjlighet, säger Mikko.

Senast uppdaterad: 10 mars 2023