Preliminärt ekonomiskt resultat för 2022

Publicerad: 24 februari 2023

Årets resultat uppgår till 37 miljoner kronor vilket motsvarar 6,8 procent av skatteintäkterna. Det budgeterade resultatet för Älvdalens kommun 2022 var ett överskott på 12 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 procent av skatteintäkterna.

En kalkylator och en rosa sparbössa i form av en gris med svarta glasögon.

Samtliga förvaltningar och gemensamma nämnder höll sin budget under 2022. Den totala avvikelsen mot budget för dessa blev +20 miljoner kronor. I detta ingår även ett underskott på 5,2 miljoner kronor för Brandkåren Norra Dalarna, där Älvdalens kommun står för cirka 1,2 miljoner kronor.

Mina tankar är bara positiva över årets fantastiskt goda ekonomiska resultat. Det känns tryggt att ha detta goda resultat även 2022 som innebär att vi har en god ekonomisk buffert. Vi ser alla att vi nu går in i en period med mycket tuffare ekonomiska förutsättningar och med de senaste årens goda resultat i ryggen känns det bra trots allt, säger kommunalråd Peter Egardt.

Orsaker till budgetavvikelsen och resultatet

Trots ett överskott 2021 på 7,4 miljoner kronor fick förvaltningar och nämnder till 2022 ett budgettillskott på 11 miljoner kronor vilket är 2,2 procent mer än budget 2021, detta utöver kompensation för ökade hyror på 2,2 miljoner kronor och ökade löner med 6 miljoner kronor. Utöver budgettillskottet ökade också förvaltningarnas intäkter med 15 miljoner kronor, vilket är 13 procent mer än utfall 2021. Det är intäkter för bland annat anslutningar för fiber, bygglov och statsbidrag. Ökade budgetramar och intäkter är därmed orsaker till den stora budgetavvikelsen.

Resultatet förklaras också av att skatteintäkterna ökade med 21,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent och innebär 13 miljoner kronor mer än budgeterat.

Bolagens preliminära bokslut indikerar på följande resultat:

  • Norra Dalarnas Fastighets AB 2 miljoner kronor
  • Norra Dalarnas Lokaler AB 1 miljon kronor
  • Älvdalen Vatten och Avfall AB cirka 6,7 miljoner kronor, årets resultat exklusive bokslutsdispositioner är 0 miljoner kronor.

Årsredovisningen inklusive det slutliga resultatet för 2022 ska godkännas av Kommunstyrelsen 4 april och fastställas av Kommunfullmäktige 8 maj.

Amortering och investeringar inför kommande års utmaningar

Tack vare det goda resultatet har kommunen kunnat betala av delar av sin pensionsskuld med 18 miljoner kronor med en så kallad pensionsförsäkring, detta gav en negativ engångseffekt på resultatet med 11 miljoner kronor.

Koncernens investeringar uppgår till 104 miljoner kronor och kommunens till 27 miljoner kronor.

Låneskulden i koncernen har minskat med 5 miljoner kronor under året till 715 miljoner kronor. Bland annat tack vare höga anslutningsinkomster och goda resultat inom Älvdalen Vatten och Avfall AB.

Kommande år kommer att innebära en ekonomisk utmaning för kommunkoncernen med anledning av nytt pensionsavtal samt hög inflation som påverkar pensions-, ränte-, livsmedelskostnader, med mera.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023