Nyutexaminerade undersköterskor får fast anställning

Publicerad: 13 februari 2023

Efter ett och ett halvt års utbildning kom så examensdagen för de tolv undersköterskeelever som fått chansen att läsa till undersköterska samtidigt som de arbetar.

Nyutexaminerade undersköterskor samlade i Catharinasalen på Tallbackens äldreboende. Stående från vänster: Karoline Persson, Jeanette Beckius, Karin Persson, Linda Gustavsson, Nasim Solyemani, Waheeda Afgahzaada, Towa Svensson, Bittan Thoris. På huk från vänster: Mohammad Naeem Abbasi, Ali Reza, Sai NaSi. Saknas på bild: Cecilia Olsson.

Nyutexaminerade undersköterskor samlade i Catharinasalen på Tallbackens äldreboende. Stående från vänster: Karoline Persson, Jeanette Beckius, Karin Persson, Linda Gustavsson, Nasim Solyemani, Waheeda Afgahzaada, Towa Svensson, Bittan Thoris. På huk från vänster: Mohammad Naeem Abbasi, Ali Reza, Sai NaSi. Saknas på bild: Cecilia Olsson.

Examensarbetena är presenterade och godkända och det är en samling glada och nöjda elever som nu kan titulera sig som undersköterskor. I slutet av januari fick de nyutexaminerade undersköterskorna ta emot blommor och hyllningar från sina chefer i Catharinasalen på Tallbackens äldreboende.

Ni har slitit och jobbat på och det är väldigt imponerande. Jag vill gratulera till fina insatser! De är alltid roligare att jobba när man har mer kunskap. Stort grattis, säger Mikko Talala, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Älvdalens kommun.

Under ett och ett halvt års tid har tolv medarbetare inom äldreomsorgen fått möjlighet att studera till undersköterskor samtidigt som de arbetar. Det har varit möjligt tack vare det statsbidrag via Äldreomsorgslyftet som kommunen fått. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Det är fantastiskt att all vår omvårdnadspersonal i både hemtjänsten och på våra boenden nu är utbildade. Det är ett komplext jobb att arbeta som undersköterska idag så det blir verkligen en vinn-vinn-situation. Vi kan bidra till kommunens utveckling genom att erbjuda utbildning och sedan få utbildad personal. Stort grattis! Jag är så imponerad och så glad att ni finns i vår verksamhet, säger Monica Estenberg, enhetschef inom vård och omsorgsförvaltningen i Älvdalen.

Eleverna har studerat en dag i veckan under tre terminer. För alla kurser som ingår i yrkespaketet ger det totalt 1 500 poäng. Anne Waldfelt som är sjuksköterska i kommunen har varit elevernas pedagogiska resurs under studietiden. Hon redovisar kurserna som eleverna har läst och ger en tillbakablick på studietiden.

Vi har haft föreläsningar via Teams och sedan har vi haft diskussioner, sett filmer och arbetat i det så kallade metodrummet där ni bland annat har lärt er att ta blodtryck, göra såromläggning, lägga i stabilt sidoläge, göra hjärt- och lungräddning och mycket mer. Vi har haft rollspel och tränat på varandra. Under studietiden har ni även mött utmaningar men löst dem. Någon har varit med på Teams med sjukt barn i famnen, någon har deltagit från älgjakten, någon har läst i kapp på sommaren och flera av er har läst utbildningen på ett nytt språk. På vägen har ni även fått nya vänner. Nu står ni alla här som undersköterskor. Stort grattis, säger Anne Waldfelt.

Stort grattis till er som har kämpat så bra under studietiden. Jag vill även passa på att ge en eloge till de som har hållit i utbildningen. De har varit kvalificerade och lyhörda. Att gå en utbildning på distans och samtidigt arbeta är en fantastisk möjlighet för våra medarbetare. För oss som arbetsgivare är det ett bra sätt att fånga upp våra medarbetare och roligt att kunna erbjuda en fast anställning efter utbildningen, säger Gunilla Anklew, enhetschef vård och omsorgsförvaltningen i Särna och Idre.

Att arbeta och samtidigt studera är en utmaning i sig. Att därtill även studera på ett nytt språk är en ännu större utmaning. Wahida Afghanzada och Mohammad Naeem Abassi är två som har klarat även den utmaningen.

För Wahida Afghanzada har det länge varit ett mål att arbeta inom vården och undersköterska är hennes favorityrke.

Jag älskar yrket och det har varit mitt mål att bli undersköterska. Det har varit jättespännande att gå utbildningen, lite svårt i början och jag var nervös men jag är glad att jag har fått möjligheten. Tack vare allt jag lärt mig känner jag mig nu lugn och trygg i min roll om undersköterska. Jag vill tacka kommunen och min chef Monica Estenberg, min lärare Ulrica Lundström och Anne Waldfelt. Med deras hjälp har jag nu nått mitt mål, säger Wahida Afghanzada.

Mohammad Naeem Abbasi kom till Sverige från Afghanistan 2015 och har arbetat på Tallbackens äldreboende sedan 2020.

Jag fick erbjudandet av min chef Monica att utbilda mig till undersköterska och jag är tacksam att kommunen och Monica gav mig den chansen. Det är jätteviktigt för mig att kunna utvecklas. Det var lite nervöst och kämpigt med språket i början av utbildningen. Ibland har det varit svårt att förstå och jag har fått läsa texten flera gånger. Men sen gick det bättre och bättre. Nu har jag hittat min väg och mitt mål är att fortsätta utbilda mig inom vården, säger Mohammad Naeem Abbasi.

För de färdigutbildade undersköterskorna väntar nu fast anställning inom äldreomsorgen.

Senast uppdaterad: 13 februari 2023