Samernas nationaldag

Publicerad: 5 februari 2023

Den 6 februari är det Saemien åålmegebiejjie som är det samiska namnet på samefolkets nationaldag. Eajran sijte, som betyder Idre sameby på svenska, är den sydligaste samebyn i Sverige och verkar i kommunen.

Den samiska flaggan mot blå himmel.

Älvdalens kommun är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun. I kommunen finns Eajran sijte som betyder Idre sameby på svenska. Det är den sydligaste samebyn i Sverige. Kommunen firar samernas nationaldag genom flaggning på centralorterna och genom att kostenheten serverar renkött i de offentliga köken.

Samernas nationaldag firas den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från de båda länderna samlades till ett gränslöst möte för att diskutera gemensamma problem. Därför är den 6 februari en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i.

Samernas nationaldag firas i hela Sàpmi genom att flaggan hissas och genom att den samiska nationalsången sjungs.

Den samiska flaggan och nationalsången

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Cirkeln är en symbol för både solen och månen – solringen är röd och månringen är blå. Flaggans övriga färger, röd, blå, grön och gul, kommer från den traditionella samiska dräkten som kallas kolt. De fyra färgerna symboliserar också viktiga element för överlevnad. Grönt står för växter, natur och landet Sàpmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul står för solen och ett långsiktigt liv.

Den samiska nationalsången heter Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång. Enligt sametinget.se Länk till annan webbplats. är texten skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875–1921). Han var en lärare och kyrkomusiker från nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.

Senast uppdaterad: 5 februari 2023