Riksdagspolitikern Lars Isacsson på besök

Publicerad: 25 januari 2023

I fredags besökte socialdemokraten och riksdagsmannen Lars Isacsson Älvdalens kommun. Syftet med besöket var att diskutera angelägna frågor som berör kommunen och företagen.

Riksdagspolitikern Lars Isacsson

Lars Isacsson är ledamot i Justitieutskottet och ersättare i Näringsutskottet. I fredags besökte Lars Älvdalens kommun där näringslivssamordnare Frida Torsein, kommunalråd Peter Egardt och kommundirektör Stefan Linde tog emot honom. Syftet med besöket var att diskutera angelägna frågor som berör kommunen och företagande samt visa upp delar av vår kommun för Lars. Det hetaste diskussionsämnet för dagen var elprisområden och energipriserna men vi hann beröra många fler områden. Dessutom hann vi med två företagsbesök tillsammans med Lars.

Det första företagsbesöket blev på Wasasten där vi diskuterade elprisområden och elpriserna. Leontine Nordenhake som driver företaget visade oss runt och berättade om det pressade läget när det gäller de ökade energi- och drivmedelspriserna.

Besparingsskogen blev det andra företagsbesöket. Där berättade Besparingsskogens förvaltare Nils Eliasson om Besparingsskogens egna juridiska organisationsform samt om hur Besparingsskogarna en gång bildades. Det blev samtal om skogspolitik, energi- och virkespriser.

Dagen avslutades med att Lars fick träffa Ulla Schütt, Emil Andersson och Ing-Marie Bergman. Av dem fick han en god inblick i projektet Wilum og Bellum och allt arbete som gjorts och görs för att bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.

Jag är mycket tacksam för att Wasasten och Besparingen tog emot oss och berättade om sina utmaningar och möjligheter. Lars uttryckte innan han åkte söderut att det hade varit en mycket bra dag som gett honom helt nya insikter och kunskaper. Både om företagen vi besökte och det älvdalska språket, som han kommer att ha nytta av i sitt riksdagsarbete i båda utskotten han ingår i. Ett stort tack också till Lars som tog sig tid att besöka Älvdalen kommun den här soliga och vackra dagen, säger kommunalrådet Peter Egardt.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023