Skolan uppmanar föräldrar och biblioteksbesökare att respektera förbudsskyltar utanför skolan

Publicerad: 24 januari 2023

Det råder förbud för motorfordon utanför Älvdalsskolan. Trots det är det många som använder infartsfickan för parkering och som av- och påstigningsplats. Nu går rektorn ut med en uppmaning att respektera förbudsskylten innan det händer en allvarlig olycka.

Skylt med förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, varutransport, buss och rörelsehindrade med p-tillstånd utanför Älvdalsskolan en vinterdag.

-Jag vill påminna om att det inte är tillåtet att hämta och lämna sina barn framför Älvdalsskolan. Den ytan är endast för busstrafik, säger Marie Holm som är rektor på Älvdalsskolan.

När bilar står i vägen kan inte skolbussarna åka in och stanna vid busshållplatsen. Det gör att eleverna varken kan hoppa av bussen för att hinna i tid till sina lektioner eller kliva på bussen för att åka hem efter skoldagens slut. I värsta fall blir trafiksituationen så illa att barn riskerar att bli påkörda och skadade.

Personalen på Älvdalsskolan har vid upprepade tillfällen vädjat till föräldrar och vårdnadshavare att inte lämna av och hämta upp sina barn vid bussfickan som är precis utanför den stora entrén till Älvdalsskolan. Skolan har även vid flera tillfällen tvingats placera ut vakter för att stoppa bilar på väg in i bussfickan. Sedan länge finns också tydliga skyltar som visar att det råder förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II, varutransport, buss och rörelsehindrade med p-tillstånd. Förbudet gäller vardagar klockan 07.00–16.00. Men trots upprepade påminnelser och förbudsskyltar respekteras inte detta och bilar fortsätter att åka in, stanna till och även parkera utanför Älvdalsskolans entré.

Hämta och lämna barn vid ”gamla Montessori”

Parkeringsplats för att hämta och lämna sina barn finns ovanför Älvdalsskolan mitt emot Tallbackens äldreboende. Den parkeringen är anpassad för kortare stopp för att släppa av eller hämta upp sina barn. Där finns även en korttidsparkering om man till exempel behöver följa sitt barn in till skolan. På parkeringsplatsen finns också förhyrda platser för personal.

-Det är en bra planlagd lösning med tanke på barnens säkerhet och vi ser att det är många som använder den parkeringen idag. Det är vi jätteglada för men kom ihåg att stänga av motorerna medan ni väntar eftersom avgaserna sjunker ner till skolans lekplats, meddelar Marie.

Fri besöksparkering nedanför kyrkans parkering

För dig som vill besöka biblioteket finns en parkering på andra sidan vägen nedanför kyrkans parkering. Där går också bra att stanna till eller parkera även om man har andra ärenden.

-Vi är medvetna att det är en bit att gå från den parkeringen till biblioteket men det är den bästa lösningen som vi har att erbjuda just nu, säger Karin Rytter som är chef för biblioteken i Älvdalens kommun.

Parkeringsplatser för personal

Parkeringsplatser för anställda inom kommunen finns i anslutning till de olika verksamheterna i Älvdalen, Särna och Idre. Är du anställd av kommunen och vill veta var dessa finns kan du vända dig till din chef, kontaktcenter eller Norra Dalarnas Fastighets AB, Nodaf.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023