Läcka på spillvattenledning vid Rotennäs pumpstation i Älvdalen

Publicerad: 22 december 2022 Uppdaterad: 29 december 2022

Nodava har en läcka på spillvattenledning vid Rotennäs pumpstation, vilket gör att det kommer upp spillvatten ur marken. Läckan kommer att åtgärdas efter helgen vecka 52.

Vatten som frusit till is.

Nodava meddelar att de för tillfället har en läcka på spillvattenledning vid Rotennäs pumpstation i Älvdalen, vilket gör att det kommer upp spillvatten ur marken. Läckan kommer att åtgärdas efter helgen vecka 52.

Den största mängden avloppsvatten går fortfarande i ledningen, det är en mindre mängd som sipprar ut från ledningen. Att stänga av pumparna är inte en godtagbar lösning i detta fall. Innan man kan åtgärda ledningar vintertid krävs förberedelser i form av exempelvis tina tjäle och få andra ledningsägare att markera ut ledningar, därav några dagars förberedelser. I detta fall har också miljökontoret och Nodava varit ut på plats och har samsyn i fortsatt hantering av händelsen, säger Linda Strand, driftchef hos Nodava.

Uppdatering vecka 52

Onsdag 28 december. Nodava har påbörjat arbetet med att reparera ledningen och de beräknar vara klara med arbetet under veckan.

Torsdag 29 december. Nodava meddelar att läckan nu är lagad.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Nodavas kundservice på telefon 020-55 27 00.

Senast uppdaterad: 29 december 2022