Bankomat och banknärvaro i Särna

Publicerad: 2 december 2022 Uppdaterad: 17 januari 2023

Älvdalens kommun har under ett antal år arbetat med bankfrågan. Senast genomfördes en enkät som speglade hur företag och föreningar ser på behov och lösningar för banktjänster och närvaro av bank i kommunen. På kort tid har det nu hänt flera positiva bankrelaterade saker.

Camilla i dörren till PI Fastighetsförmedling i Särna

Camilla i dörren till Pi Fastighetsförmedling i Särna

Det är Särna som är föremål för dessa glada nyheter. Bankomat undersöker möjligheterna att installera uttagsautomat på Coop där den som nu är nedlagd funnits tidigare. Dessutom är Nordea på gång med en provperiod där de kommer att ha en person på plats i Särna vid ett antal tillfällen under våren.

Eftersom Särna uppfyller kraven när det gäller avstånd till möjligheter att ta ut kontanter har Bankomat sett ut Särna som en möjlig plats för etablering av en uttagsautomat.

En lokal arbetsgrupp har jobbat med bankfrågan

Kommunalråd Peter Egardt har varit inblandad i det kommunala arbetet med bankfrågan under ett antal år. Under tidig vår blev även näringslivssamordnare Frida Torsein en del av den arbetsgrupp som arbetat med frågan. Arbetsgruppen har bestått av en sakkunnig, ett par kommunala tjänstepersoner, kommunalråd eller vice kommunalråd samt ett par företagare.

De mindre företagen i kommunen har tidigare uttryckt ett behov av kontakt med bank som har lokalkännedom. Det visade sig också i den nyligen genomförda enkäten att det finns ett behov. När vi nu också går in i en lågkonjunktur är det sannolikt att bankkontakterna kommer att öka. Därför startade vi en lokal grupp som har arbetat med frågan, säger kommunalråd Peter Egardt.

Enkätsvar ger ett bra underlag vid kontakt med bankerna

En enkät skickades ut under tidig höst för att undersöka vilka behov företag och föreningar har av en lokal bank, kontanthantering och hur man ser på den vikande konjunkturen. Till enkäten har sex djupintervjuer gjorts med föreningsaktiva och företagare. Tanken är att intervjuerna och enkäten kan användas som ett underlag när kommunen kontaktar banker för att få till en banketablering i vår kommun. Detta underlag kom väl till pass när Kristin Jauch på PI Fastighetsförmedling och Frida Torsein vid ett tillfälle pratade om bankfrågan.

För oss som mäklare är det bra att ha en lokal kontakt med bankerna. Vi hade flera möten med olika banker för att lära känna varandra. Vad kan vi göra för banken och vad kan de göra för oss? När Frida Torsein nämnde att kommunen arbetar med bankfrågan, föreslog jag för Nordea att de kunde vara i vår lokal den dag vi inte är där. Det är viktigt att våra kunder får bra tillgång till banken och en personlig kontakt. Det är en så stor affär att köpa hus eller lägenhet. Då är det bra om kunderna kan sitta ner och prata med någon. Vi hör från många kunder hur frustrerande det är att de inte har någon handläggare de kan ringa. De måste i stället stå i telefonkö och kommer fram till vilken bankhandläggare som helst i landet. Även öppettiderna kan vara bökiga, beskriver Kristin.

Det finns ett behov av personlig bankkontakt

Precis det som Kristin beskriver har också visat sig i den bankenkät och de intervjuer som gjorts under hösten. Tydligt visar materialet att fler och fler känner att de har behov av att ha en personlig bankkontakt eftersom allt inte kan lösas digitalt och alla svar inte finns på en hemsida. Samhället och kundernas beteende har förändrats snabbt och även efterfrågan och behovet av banktjänster. För några år sedan hade Nordea kontor i Mora, Älvdalen och Malung, men idag har de personalen samlad på kontoret i Mora med hela norra Dalarna som affärsområde.

Vi ser att vardagsärenden som sker i kundtjänst har minskat markant samtidigt som efterfrågan av bokad rådgivning kring sparande, pension, trygghet och bolån ökar i stort. Med dagens teknik har det underlättat för många att ha möten på distans hemifrån, vilket vi gärna vill lära ut så fler får tillgång till en enklare och smidigare vardag. Vi har fått en förfrågan om vi kan närvara några dagar fysiskt i Särna vilket vi tycker är väldigt roligt och som vi absolut kommer att göra. Fyra till fem dagar under våren kommer vi finnas på plats i Pi Fastighetsförmedlings lokaler för bokade möten. Ser vi att efterfrågan är stor så får vi se hur vi kan lösa fler tillfällen såklart, säger Martin Forsberg som är kontorschef i Falun och Mora på Nordea.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023