Mycket energi på Företagarkonferensen

Publicerad: 14 november 2022 Uppdaterad: 26 juli 2023

Fredag till lördag den 11-12 november arrangerade Företagarna Älvdalen en företagarkonferens. Under denna konferens fanns företagare, kommuntjänstepersoner och kommunpolitiker. Syftet med tillställningen var att skapa dialog och ett gemensamt arbete framåt för Älvdalens kommuns framtid.

Deltagare från Företagarkonferensen 2022

Deltagare från Företagarkonferensen

På uppdrag av Företagarna Älvdalen har Hannah Risander och Annethe Andersson på företaget Bonda planerat och arrangerat företagarkonferensen. Denna konferens har historiskt hållits vartannat år men pandemin gjort att det blivit ett långt uppehåll. Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön och Älvdalens kommun har varit medarrangörer till konferensen.

Företagen i kommunen bidrar till stora skatteintäkter och är en mycket viktigt grupp medborgare i Älvdalens kommun. Därför är det viktigt att ibland träffas och diskutera utmaningar och möjligheter för att sedan komma fram till gemensamma lösningar.

Kommunen har under de senaste fyra åren tappat mer och mer i den ranking i företagsklimat som Svenskt näringsliv gör varje år. Det har bidragit till ett engagemang och en vilja till revansch som är en bra grund att stå på både hos företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Det är mycket viktigt för oss politiker att träffa företagare i ett sådant här sammanhang. Det ger oss större kunskap i företagarens värld så att vi kan fatta beslut som inte försvårar för företagare utan snarare förenklar i den mån vi kan. Nu har vi har fått kunskap om villkoren. Då kan vi tillsammans arbeta för att förbättra företagsklimatet. Jag tycker att konferensen var lyckad och att vi lagt en bra grund för vårt gemensamma arbete, säger Peter Egardt som är kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun.

Med mycket energi har deltagarna på Företagarkonferensen bidragit till en handlingsplan som ska ta Älvdalens kommun framåt och där vi utsett ansvariga för olika delar. De olika delarna är bostäder, detaljplanering och kompetensförsörjning som var heta och engagerande frågor. Flertalet andra frågor diskuterades också. Till exempel finansiering, relationer och dialog, attraktivitet, tillväxt och kommunikation.

En annan sak som denna konferens utmynnade i är att de samrådsmöten som Älvdalens kommunen tidigare hade ungefär fyra gånger per år med företagarföreningarna i kommunen kommer att återupptas. Dessa möten är ett bra sätt att hålla liv i de handlingsplaner som tagits fram under konferensen. Till dessa samrådsmöten kan du som är företagare lämna in frågor till någon av företagsföreningarna eller kommunen som sedan behandlas på samrådsmötena.

Denna konferens är en väldigt viktig del i näringslivsarbetet. Nu ska också en ny näringslivsstrategi tas fram eftersom den gamla löpt ut. Då är det bra att få inspel till den och det har vi fått genom denna konferens. Från den handlingsplan som konferensens deltagare kommit fram till kommer det finnas mycket material till en uppdaterad näringslivsstrategi, säger Frida Torsein som är näringslivsutvecklare på Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 26 juli 2023