Hur kan vi snabbare få bort klotter?

Publicerad: 11 november 2022 Uppdaterad: 17 januari 2023

Just nu tittar kommunen på hur vi snabbare kan få bort klotter på fasader och andra ställen i vårt område. Vi vill gärna höra om du har förslag på åtgärder.

Detaljbild på arm som håller i en högtryckstvätt och tar bort klotter på en vägg

Klotter bidrar till otrygghet och bidrar till ytterligare brottslighet. Därför är det viktigt att polisanmäla och ta bort klottret så fort som möjligt. För att komma åt problemet med klotter och skadegörelse behövs samarbete och samordning mellan polis, fastighets- och markägare, kommun, skola, näringsliv och andra aktuella samhällsaktörer.

Bra att du polisanmäler

När du anmäler klotter till Polisen bidrar du till en renare och tryggare miljö. Polisen behöver få in dessa anmälningar och tips för att kunna arbeta mer effektivt mot klotter. Varje fastighetsägare ansvarar sedan för att sanera klotter på sin egendom.

Vi vill veta vad ungdomar, företagare och fastighetsägare tycker

Kommunen pratar med ungdomar genom ungdomsrådet för att ta reda på vad man som ung tycker. Bland annat frågar vi om det kan finnas andra sätt att uttrycka sig på än att klottra på gator och fasader. Vi tar även upp problemet med klotter under höstens frukostmöten med företagarna. Bland annat vill vi höra om det kan underlätta för fastighetsägare om kommunen tar bort klottret på den privata fastigheten för att därefter skicka fakturan till ägaren. Ambitionen är att klottret tas bort inom 24–48 timmar efter en anmälan.

På näringslivs frukostmöte 23 november klockan 07.30–09.00 på Kött och Fiskbaren på Idre Fjäll kommer Louise Eriksson att finnas på plats för att prata om ämnet. Louise kommer även att delta på frukostmötet på Rots skans 9 december klockan 07.30–09.00.

Har du också förslag på åtgärder?

Du som bor, har företag eller fastighet i ett område där det förekommer skadegörelse i form av klotter är betydelsefull för vårt brottsförebyggande arbete. Vi vill gärna höra om dina åsikter och idéer.

Hur tycker du att vi tillsammans ska jobba mot klotter och skadegörelse? Bör kommunen ha den samordnande rollen gällande klottersanering? Har du förslag på andra åtgärder?

Lämna dina svar senast 30 januari 2023 via mejl till kommun@alvdalen.se.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023