Kjell Tenn vald till ny ordförande i kommunfullmäktige och Peter Egardt blir nytt kommunalråd

Publicerad: 8 november 2022

Under kommunfullmäktiges sammanträde 7 november valdes Kjell Tenn (C) till kommunfullmäktiges ordförande, Gunnar Barke (S) till kommunfullmäktiges vice ordförande och Kjell Eriksson (SD) till kommunfullmäktiges andra vice ordförande. De utgör därmed nya kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022–2026. Kommunfullmäktige valde sedan Peter Egardt (S) till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Peter Egardt (S) och Kjell Tenn (C) skakar hand under kommunfullmäktiges sammanträde 7 november 2022

Peter Egardt (S), nyvald ordförande för kommunstyrelsen, och Kjell Tenn (C), ny ordförande för kommunfullmäktige, skakar hand under kommunfullmäktiges sammanträde 7 november 2022.

Under kvällens möte, som öppnades av kommunfullmäktiges ålderspresident Östen Sjögren (KL), valde nya kommunfullmäktige ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnder. Förutom Peter Egardt som ordförande i kommunstyrelsen valdes Maria Eriksson (C) till vice ordförande och Roger Eriksson (SD) till andre vice ordförande för kommunstyrelsen. Nya kommunfullmäktige valde också Trång Lars Johansson till ordförande och Lennart Hjelm till vice ordförande för revisionen.

Kjell Tenn (C) som var kommunstyrelsens ordförande under förra mandatperioden blir nu kommunfullmäktiges nya ordförande. Han får därmed den högsta posten en förtroendevald kan ha i en kommun. Det är att jämföra med riksdagens talman. Kjell har varit aktiv politiker i 22 år och suttit på kommunalrådsposten under två olika perioder.

Jag är oerhört stolt över att ha fått förtroendet att vara ordförande i kommunfullmäktige och leda arbetet under de kommande fyra åren. Min förhoppning är att vi kan samsas och vara vänner även om det kan vara lite högt i tak ibland, säger Kjell Tenn som ny ordförande för Älvdalens kommunfullmäktige.

Peter Egardt (S) blir kommunstyrelsens nya ordförande. Peter hade senast den rollen åren 2014–2018 och har en lång erfarenhet inom kommunpolitiken.

Jag vill börja med att tacka Kjell som de senaste åren lett kommunstyrelsen på ett bra sätt. Jag vill också tacka för förtroendet att återigen få det här uppdraget. Jag ser fram emot det även om jag vet att det emellanåt kan bli tufft, säger Peter Egardt som är nyvald ordförande i kommunstyrelsen, KSO.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna och ersättarna är de förtroendevalda i kommunen som är direkt valda av medborgarna. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 23 ersättare.

Senast uppdaterad: 8 november 2022