Kommunen tappar i företagsranking

Publicerad: 5 oktober 2022 Uppdaterad: 17 januari 2023

Varje år gör Svenskt Näringsliv en undersökning bland landets företagare. Undersökningen visar vilka kommuner i landet som är mest företagarvänliga. I årets undersökning hamnar Älvdalens kommun på plats 173 av Sveriges 290 kommuner. Jämfört med 2021 är det ett totalt tapp på 40 placeringar.

Graf som visar en linje med rankingresultat

Enkäten som Svenskt Näringsliv skickade ut till företag i Älvdalens kommun i januari i år har besvarats av 97 företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på enkätundersökningen och ytterligare en tredjedel på statistik från Statistikmyndigheten, SCB, och UC.

De områden där kommunen trots allt har höjt sig i år jämfört med föregående år är inom ”Service och bemötande” där kommunen klättrat 11 placeringar. Kommunen har även klättrat 5 placeringar inom punkten "Företagsamhet".

Om man jämför med kommunens rekordresultat från 2018 då kommunen placerade sig på plats 87 finns det också punkter som är bättre i årets ranking. Både ”Konkurrens från kommunen” och ”Marknadsförsörjning” är punkter som blivit bättre.

Vi är självklart inte nöjda med vår placering i årets ranking. Vi var medvetna om att vi skulle tappa, men vi hade inte räknat med att tappa hela 40 placeringar från plats 133 till plats 173, säger Frida Torsein, näringslivssamordnare på Älvdalens kommun.

I årets ranking är det vissa punkter där tappet är väldigt stort. Det är framför allt på punkterna ”Påverkan av brottslighet /otrygghet”, ”Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare”, ”Mobilnät och bredband” samt ”Tillgång till kompetens”.

Vi vet att till exempel dieselstölderna har ökat markant sedan priserna började gå kraftigt uppåt, vilket säkert kan vara en av orsakerna till att vi tappar där. Vi har även fått signaler om att mobilnätet inte riktigt håller måttet. Även när det gäller tillgång på kompetens är det riktigt tufft för företagen nu. Väldigt ofta kan det vara så att ett företag får hit en person med rätt kompetens men det hela brister på att den som vill flytta hit och börja jobba inte hittar boende. Bostadsbristen påverkar denna fråga väldigt mycket, säger Frida Torsein.

Vad gör kommunen nu när man vet att man tappat mycket i rankingen om lokalt företagsklimat? En del i arbetet var att den 30 september arrangera en träff tillsammans med Svenskt Näringslivs regionchef Henrik Navjord. På den träffen föredrog Henrik rankingen för politiker, företagare och delar av kommunledningen samt tjänstepersoner som direkt arbetar med näringslivsfrämjande åtgärder.

Under denna föredragning var det 15 deltagare och det blev många konstruktiva diskussioner. En diskussion handlade till exempel om att den näringslivsstrategi som finns idag kanske behöver kortas ner. Det är många mål i den och för att göra ett jobb riktigt bra är det bättre med färre mål, berättar Frida.

Vi pratade också om att kommunen kan ha ”växtvärk” som en företagare uttryckte det. Med anledning av den byggboom som råder i Idreområdet har arbetsbelastningen ökat för många handläggare. Det kan mycket väl också gett effekt i rankingen, fortsätter Frida.

Den 11 – 12 november kommer Företagarföreningen att arrangera en konferens där temat är ”Bygga och bo”. Denna konferens är en mötesplats för både företagare, tjänstepersoner och politiker. Även näringslivsrankningen kommer att behandlas under denna konferens.

Därtill är det dags att ta fram en ny näringslivsstrategi i samråd med företagare, företagarföreningar och politiker. Med rankingen färskt i minnet finns goda förutsättningar för en ny näringslivsstrategi som kan implementeras i alla kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023