Vi deltar i Krisberedskapsveckan för att öka människors beredskap

Publicerad: 24 september 2022

Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Kampanjen som pågår 26 september – 2 oktober ska öka allmänhetens kunskap om Sveriges kris- och krigsberedskap, och stärka människors motståndskraft inför samhällskriser och krig. Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat.

Glada grannar fikar tillsammans utomhus.

Grannar fikar tillsammans utomhus. Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Krisberedskapsveckan är en nationell informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ligger bakom. Bland de som deltar runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Syftet med informationskampanjen är att uppmärksamma hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen samtidigt som vi stärker hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kommuniceras livsmedelsförsörjning, hoten mot den och möjligheterna att säkra den – både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Huvudbudskapet i år är ”Du är en del av Sveriges beredskap”. Detta budskap återanvänds från förra året, eftersom vi fortsatt behöver ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt för att aktivt kunna bidra även i nästa kris.

Aktiviteter i kommunen under Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsbingo för kommunens invånare kommer i postlådan via Masen på tisdag och via Fjällposten på torsdag. En bingobricka med praktiska övningar som stärker den egna krisberedskapen, ger mental träning, möjlighet att lära känna en granne och ha kvalitetstid med familj eller dina nära. Bingo!

I entrén på kommunhuset i Älvdalen finns information om krisberedskap och informationssäkerhet i form av bildspel, roll-ups och informationsbroschyrer. Välkommen att göra ett besök.

Frivilliga resursgruppen, FRG, finns utanför matbutikerna i Älvdalen och Särna under vissa tider. Med fokus på mat visar de hur en krislåda ser ut, ger praktiska råd och tips och pratar om livsmedelskunskap under kris.

  • ICA i Älvdalen, torsdag klockan 16.00-18.00.
  • ICA och Coop i Älvdalen, tisdag klockan 12.00-16.00 (FRG alternerar mellan butikerna).
  • Coop i Särna, torsdag klockan 14.00-18.00.
Senast uppdaterad: 24 september 2022