Narkotikahundar och utbildningar – hjälp i drogförebyggande arbete

Publicerad: 23 september 2022

Under onsdagskvällen 21 september fick Älvdalsskolan besök av narkotikahundar. Hundarna var där på kvällstid när varken elever eller lärare var på plats. Resultatet var bra och ingen narkotika hittades.

Sittpuffar i olika färger i skolan.

Beslutet att använda narkotikahundar för att söka efter narkotika i skolan togs 2021 när den nya drogpolicyn för grundskolan togs fram. Att använda narkotikahundar är ett av flera hjälpmedel som skolledningen använder i det brottsförebyggande arbetet mot narkotika.

- För oss är det självklart att skolan ska vara fri från droger som alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Skolan ska vara en trygg arbetsplats både för våra elever och vår personal och det ska avspeglas i allt vi gör på skolan, säger Anna-Karin Olsson som är skolchef i Älvdalens kommun.

All personal får kontinuerlig information och fortbildning i drogfrågor och jobbar hela tiden tillsammans med eleverna för att påverka deras självkänsla och inställning till droger.

- Det ska vara lätt och självklart för var och en att säga nej till narkotika, säger Anna-Karin.

Skolan har nära samarbete med polisen, socialtjänsten och fritidspersonal. Tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare blir förutsättningarna att arbeta mot narkotika lättare.

- Vi på skolan är måna om att ha en bra och nära relation med föräldrar och vårdnadshavare för att lättare kunna fånga upp ungdomars attityder till droganvändning, berättar Anna-Karin.

Som en del i det förebyggande arbetet mot droger anordnar skolan en utbildning ”Narkotika till ungdomar- NEJ TACK!” för både vårdnadshavare och skolpersonal. Målet med utbildningen är att öka skolpersonal och föräldrars kompetens i att upptäcka och hantera narkotika hos ungdomar i tid.

Du som vårdnadshavare är välkommen 17 november 2022 klockan 18.00-20.30 till rörelserummet i Älvdalsskolan. Föreläsare är Anders Ring som är före detta polis och Simon Bengtsson-Tibblin som är kroppsspråksutbildare och konflikthanteringsföreläsare. De kommer att gå igenom tecken och symtom som är vanliga vid droganvändning och visa några av de vanligaste narkotikapreparaten. Simon som också är skådespelare kommer att illustrera hur personer uppträder och hur kroppsspråket förändras beroende på vilken drog personen har i kroppen.

Förutom att regelbundet genomsöka skolorna med narkotikahundar och genomföra utbildningar arbetar skolan kontinuerligt för att förebygga, upptäcka och ingripa mot användningen av droger. Läs mer i Älvdalens kommuns drogpolicy för grundskolan.

Senast uppdaterad: 23 september 2022