Informationsmöte i Särna inför flyktingmottagande

I augusti kommer de ukrainska flyktingarna till Älvdalens kommun som blir placerade här av Migrationsverket. Det kan komma att handla om totalt 29 personer som då välkomnas av Älvdalens kommuns integrationsenhet och som kommer att få egna boenden i Särna.

Ukrainas flagga.

Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna boenden. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare över landet.

Mathias Jones, enhetschef för Arbete och Integration, är en av dem som jobbar med förberedelserna inför ankomsten och ser till att Älvdalens kommun är väl förberedd för att kunna ge dessa människor ett varmt välkomnande och en bra start i kommunen.

Vår kvot i Älvdalens kommun är 29 personer men vi vet ännu inte exakt om det rör sig om familjer eller enskilda individer. Jag upplever att vi i dagsläget har bra resurser och kommer att få ihop husgeråd, möbler och allt som behövs så där behöver vi ingen hjälp i nuläget. I Särna finns flera lämpliga boenden som vi kan anpassa utifrån behov, vilket är bra.

Allmänheten bjuds in till informationsmöte

För att informera om kommunens arbete och för att vi som kommun tillsammans med kommuninvånarna ska kunna välkomna dessa människor på bästa sätt bjuder vi in allmänheten till ett informationsmöte. Mötet kommer att hållas i Kyrkbacksgården i Särna onsdag 6 juli klockan 18.00. Alla är välkomna, även om man inte bor i Särna, säger Mathias.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022