Högskolekurs i älvdalska för lärare

Som en del av projektet Wilum og Bellum arrangeras en högskolekurs i älvdalska på distans för lärare och förskollärare i Älvdalen. Kursen i älvdalska är ett led i älvdalskans revitalisering och är ett samarbete med Högskolan Kristianstad.

Distansutbildning i älvdalska. Älvdalsk text med deltagarna Susanne, Inna, Erika och Ronja

Distansundervisning där Yair Sapir visar en text på älvdalska för kursdeltagarna Susanne Mårts, Inna Malyuchenko, Erika Beronius och Ronja Ström

Ett av de primära målen i projektet Wilum og Bellum och i Älvdalens kommunpolitik är att älvdalskan ska revitaliseras och bevaras för kommande generationer. För att det ska kunna genomföras är det viktigt att barnen får möjlighet att använda sitt modersmål även i skolan och att de får lära sig älvdalska på förskolan och i grundskolan. En förutsättning är då naturligtvis att det finns pedagoger som kan lära ut språket till eleverna.

Med det som bakgrund inleddes i början av året ett samarbete mellan skolor och förskolor, projektet och Högskolan Kristianstad där nu ett tiotal pedagoger deltar i en älvdalskakurs ledd av Yair Sapir, universitetslektor i svenska. Yair har doktorerat i nordiska språk vid Uppsala universitet med isländska som avhandlingsämne. Förutom kurser i språkvetenskap har han sen undervisat i både älvdalska, svenska, danska, isländska och hebreiska och forskat en del om älvdalska. Han var dessutom en av de fem experter inom Råðdjärum, älvdalska språkrådet, som tog fram den nu gällande ortografin för älvdalska 2005.

Kursen, som pågår under vårterminen och fortsätter i höst, innehåller grundläggande älvdalsk fonetik och fonologi, stavning, grammatik, ordförråd, muntlig kommunikation och språklig pedagogik med språklig revitalisering i fokus.

Erika Beronius är lärare på mellanstadiet på Älvdalsskolan och en av kursdeltagarna. Hon har älvdalskan med sig hemifrån och tycker att det är viktigt att språket bevaras.

- Jag anmälde mig till kursen för att jag är språkintresserad och för att jag vill lära mig älvdalska från grunden med fonetiken och grammatiken.

På frågan om hon tycker att det är svårt svarar Erika:
- Grammatiken är omfattande och mycket svårare än svensk grammatik. Eftersom jag har läst tyska har jag lite hjälp av den. Tysk och älvdalsk grammatik har många likheter med bland annat flera kasus. Bra är också att vi får läsa och skriva på älvdalska. Det behöver vi nog alla träna på.

Kursdeltagarna är på olika nivåer, men undervisningen är anpassad så att den ska fungera för alla, oavsett kunskapsnivå.

- Som vanligt är det mycket roligt att undervisa i älvdalska. Denna kurs är något mer utmanande eftersom den går på distans, men vi försöker vara kommunikativa så alla är med på tåget. Älvdalska är inget lätt språk, men deltagarna, varav tio talar älvdalska sen tidigare, är mycket engagerade och gör stora framsteg. En förutsättning för en lyckad revitalisering är givetvis att vi har pedagoger i skola och förskola i Älvdalen som har någon formell utbildning i älvdalska, har god språklig och metapsråklig kompetens och känner till den nu gällande ortografin och min förhoppning är att denna kurs ska kunna ge dem dessa verktyg, säger Yair Sapir.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022