Vårt varmaste tack för fantastiska insatser

Uppdaterad 23 juni 2022.

Som tack för det fantastiska arbete alla medarbetare i Älvdalens kommun gjort under pandemin vill kommunstyrelsen ge en sommargåva från kommunen. Gåvan betalas ut i samband med junilönen.

Sommarblommor med bland annat ängsklockor och smörblommor i plåthink.

Kommunstyrelsen vill med denna sommargåva framföra ett uppriktigt och varmt tack till alla de medarbetare som har slitit extra under pandemin.

Vi vill förtydliga att det alltså är hela kommunstyrelsen som står bakom beslutet och som vill framföra detta tack till alla medarbetare, vilket inte framkommit uttryckligen tidigare. Så än en gång, ett varmt och uppriktigt tack till alla medarbetare för fantastiska insatser från en enig kommunstyrelse, säger vice ordförande Peter Egardt.

När påfrestningen varit som allra störst och arbetsbelastningen som tuffast då ställer våra medarbetare upp. Det har bevisats gång på gång under den långdragna pandemin, säger Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen vill med denna sommargåva rikta ett tack till alla de som trots hög arbetsbelastning gjort det lilla extra, till de som hoppat in med kort varsel och täckt upp för en kollega som inte kunnat gå till jobbet, till alla som pusslat i schemat och stannat någon extra timme för att få dagen att gå ihop och till de som förmedlat trygghet trots oron att bära smitta vidare eller att själv bli sjuk.

Sommargåvan som består av 2 000 kronor före skatt kommer att betalas ut till alla som hade en anställning med månadslön 1 februari 2022 och fortfarande har löneutbetalning i juni månad.

Efter ett par intensiva och annorlunda år hoppas vi nu på en mer normal vardag. Återigen, tack för de fantastiska insatser som var och en gör varje dag, säger Kjell.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022