Kommunen deltar på företagsmässan- besök oss där

Fredag och lördag 6–7 maj 2022 finns representanter från Älvdalens kommun i en av montrarna på företagsmässan i ishallen i Älvdalen för att besvara frågor och berätta om kommunens verksamheter.

Fiberansvarig visar broschyr om kommunens fiberutbyggnad för dam i lila jacka

Nu när restriktionerna från pandemin har släppt finns det större behov än vanligt att träffas och prata om det vi på kommunen kan hjälpa till med. Det kan vara allt från sommarjobb till fiber, krisberedskap och familjefrågor. Genom att finnas på företagsmässan tror vi att det är fler som spontant passar på att ställa frågor och ta del av information från kommunen.

- Vi tycker att det är en perfekt möjlighet att träffa företagare och medborgare direkt på plats. Det öppnar upp för spontana diskussioner och många gånger kan man hjälpa till att lösa saker lättare när man ses, säger Runi Wold som är enhetschef på Samhällsenheten i Älvdalens kommun.

Samhällsenheten är en stor enhet inom kommunen. Där hanterar vi allt som handlar om infrastruktur och samhällsplanering som till exempel trafik- och gatufrågor, stadsnät, detaljplaner, bygglovsfrågor, miljö och hälsoskydd och näringslivet i stort. På mässan kan du träffa miljöinspektör, näringslivssamordnare och fiberansvarig.

Inom kommunen finns det över 100 olika jobb. Även om inte alla de 100 kan vara med och representera sina yrken på plats under mässan kan medarbetare från bemanningen och personalenheten berätta mer om de olika yrkeskategorierna.

- Det är ett perfekt tillfälle för unga som kanske inte har gjort sitt yrkesval ännu att komma och höra sig för, säger Lisa Bength som jobbar som personalstrateg.

- Vi vet att det inte alltid är helt lätt att veta vad man vill jobba med. Kanske vi kan hjälpa till att hitta sätt att prova sig fram, säger Sara Andersson som jobbar som bemanningssamordnare.

Under pandemin har fler fått upp intresset för krisberedskap och nu när situationen i Ukraina ser ut som den gör har frågorna blivit ännu fler. Under mässan kan du passa på att hämta broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som är en jättebra sammanställning över vad som är bra att tänka på för sin egen hemberedskap.

Ta del av hela vårt program och våra andra aktiviteter under mässdagarna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022