Nöjd näringsminister lovordar satsningar i Älvdalens kommun

Torsdagen den 10 mars hölls ett digitalt diskussionsmöte med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Det var Destinationsutveckling Idre AB och Älvdalens kommun som bjudit in näringsministern.

Pressbild som visar Sveriges näringslivsminister klädd i kostym

Näringslivsminister Karl-Petter Thorwaldsson

”Självklart tackar jag ja till ett möte med människor som vill skapa 1 500 nya jobb”.

Så uttryckte sig näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson under det möte som styrelsen för Destinationsutveckling Idre AB och Älvdalens kommundirektör Stefan Linde hade med ministern under nästan en timme. Anledningen till och utgångspunkten för mötet var den unika och exceptionella utveckling som just nu pågår i Idreområdet och det nödvändiga behov av samspel som finns mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Under mötet dryftades de gemensamma behov, möjligheter och utmaningar som denna utveckling innebär.

Kommundirektör Stefan Linde sammanfattar mötets diskussioner:

Vi hade mycket bra diskussioner om bland annat hållbarhet, investerings- och projektstöd, myndighetsutövning och infrastruktur. Självklart tog vi också upp den viktiga frågan om vägen mellan Särnaheden och Idre.

Näringsministern var mycket positiv och uttryckte stor tillfredsställelse med den utveckling som pågår och planeras. Helt i linje med regeringens ambitioner för landsbygden och besöksnäringen. Han uttalade också sin uppskattning över det samarbete som finns mellan fyra av områdets största och viktigaste aktörer.

Näringsministern lovade också att på olika sätt medverka i den stora nationella konferens som skall hållas i Idre den 23 maj.

Dessutom lovade han att besöka Idreområdet i sommar för att fortsätta dialogen och fördjupa sin kunskap om besöksnäringen i allmänhet, som han betonade är en av basnäringarna i Sverige, och utvecklingen i Idre i synnerhet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022