Restriktioner hävs, men fortsatt ansträngt läge

Än är inte pandemin över även om Regeringen har gått ut med att de flesta restriktioner kommer att avvecklas den 9 februari. Smittspridningen är fortsatt hög i vår kommun och vi vill därför uppmana till försiktighet. I flera av våra verksamheter är personalläget mycket ansträngt.

Fyra händer håller ett rött hjärta.

I en ansträngd situation måste vi ta hänsyn och hjälpas åt. Tillsammans klarar vi det.

Antalet coronafall i Älvdalens kommun nådde under vecka 4 en toppnotering på 204 fall. Så många bekräftade fall på en vecka har det hittills inte varit under hela pandemin. I början av december 2021 aktiverade kommunen åter sin stab efter att ha pausat stabsarbetet sedan mitten av juni.

Mariana Resar-Bogg är stabschef och hon menar att faran inte är över med tanke på de rekordhöga smittotalen som vi för närvarande har i kommunen. Det har lett till ett stort personalbortfall och det är en utmaning att hitta vikarier.

Vi kommer att fortsätta jobba i stab ännu en tid eftersom det kan finnas risk för att sjukfrånvaron ökar ytterligare när de flesta coronarestriktioner hävs. Förutom covid-19 sprids nu även andra sjukdomar som influensa, magsjuka och vanliga förkylningar.

Mariana, som också är chef för Servcie- och utvecklingsförvaltningen, säger vidare:

Vi måste fortsätta ta hänsyn för att förhindra att ännu fler blir sjuka. Alla måste förstå att vi ska hålla i och hålla ut ett par veckor till.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, Maria Särnblad, vill vädja till anhöriga som besöker sina nära och kära på kommunens äldreboenden att använda munskydd.

Vi har hittills klarat oss bra från stora utbrott inom äldreomsorgen i vår kommun och det skulle vara tråkigt om vi nu, när vi börjar se ljuset i tunneln och anar slutet på pandemin, skulle få in smitta på våra boenden. Så för att skydda våra äldre och sköra hoppas vi att anhöriga tackar ja till de munskydd som vi tillhandahåller på våra boenden.

Skolchef Anna-Karin Olsson säger att de senaste veckorna har det varit tufft att hålla i gång verksamheten inom barnomsorg och skola. I norra kommundelen har eleverna vissa dagar fått ha hemstudier då många lärare har varit sjuka.

När det gäller barnomsorgen har vi i vissa fall frågat föräldrar om de har möjlighet att hålla sina barn hemma när personalbristen har varit som störst.

Personalsituationen inom många av kommunens verksamheter är fortsatt mycket ansträngd. Det beror på att många är sjuka, vabbar eller är hemma på grund av karantänsbestämmelser.

I den här situationen måste vi alla hjälpas åt, säger kommundirektör Stefan Linde. Redan nu lånas personal ut från andra verksamheter inom kommunen för att hoppa in som vikarier inom exempelvis vård, omsorg och skola.

Simhallen lånar ut sin personal och kommer därför att ha begränsade öppettider Länk till annan webbplats. de närmaste veckorna. Frivilliga Resursgruppen, FRG, har åter engagerats och de hjälper till med kringsysslor inom bland annat vården.

Vi har fortfarande stort behov av vikarier inom vård, barnomsorg, förskola, skola och kostenheten i hela kommunen. Vi välkomnar ännu fler personer att anmäla sig till vår vikariepool på kommunens webbsida Länk till annan webbplats..

Det är den höga vaccinationstäckningen i kombination med den mildare omikronvarianten som har bidragit till att de flesta coronarestriktionerna kan hävas den 9 februari. En av de viktigaste uppgifterna framöver är att fortsätta arbeta för en hög och jämn vaccinationstäckning i hela befolkningen, eftersom vaccinationerna är avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. Boka tid för vaccination i Dalarna (1177, Vårdguiden) Länk till annan webbplats.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Senast uppdaterad: 4 februari 2022