Mycket stort behov av vikarier i flera av våra verksamheter

Just nu finns stora möjligheter att arbeta som vikarie inom framför allt förskolan, kostenheten och vård och omsorg.

Ung vikarie som sitter i bil

Vi är inne i en period med många sjukskrivna medarbetare och medarbetare som på grund av karantänsbestämmelser måste stanna hemma. Vi gör därför extra insatser för att rekrytera fler vikarier.

Det är en utmaning att snabbt få in vikarier när så många sjukanmäler sig samtidigt, säger Jessica Haapanen, som är en av kommunens bemanningssamordnare. Vi hoppas att fler vill testa på att jobba som vikarie, fortsätter Jessica. För många kan ett vikariejobb vara en dörr in till att så småningom få fortsatt anställning.

De verksamheter som för närvarande har störst behov av vikarier är hemtjänsten i Idre och Särna, förskolorna, kostenheten samt ett generellt behov inom vård och omsorg. Förutom dag-, kvälls- och helgpass finns även ett behov av vikarier för nattpass på våra särskilda boenden, exempelvis Tallbacken.

Jessica Haapanen riktar sig till dig som är nyfiken på att jobba som vikarie:

Vill du få mer information eller redan nu anmäla ditt intresse kontaktar du mig eller någon annan på vår bemanningsenhet. Vi brukar rekommendera våra sökanden att först gå in på kommunens webb där det finns ett anmälningsformulär, men med det stora behovet vi har nu tar vi även emot telefonsamtal för att skynda på processen.

Senast uppdaterad: 14 januari 2022