En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en kampanj för att uppmärksamma våld i nära relationer. Du som är utsatt eller du som utsätter andra kan få hjälp. 

Bekymrad man i svart tröja

"En vecka fri från våld" är en återkommande nationell kampanjvecka som syftar till att uppmärksamma våld i nära relationer. Under veckan, den 25 november, inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas "orange day”.

Vi kommer att uppmärksamma våld i nära relation på våra sociala medier.

Så här gör du som behöver stöd och hjälp

  • I kommunen kan man vända sig till Familjefrid Länk till annan webbplats. för att få stöd om man är utsatt för någon form av våld eller om det är så att man vill ha hjälp att sluta använda våld. Ring 0250-271 00 eller mejla familjefrid@mora.se.
  • Ett annat alternativ är att ta kontakt med socialtjänsten (kontoret för Individ-och familjeomsorg) i Älvdalens kommun där du erbjuds stöd och hjälp på olika sätt. Ring 0251- 313 00 (kontorstid). Utanför kontorstid, kontakta socialjouren på telefonnummer 112.
Senast uppdaterad: 24 november 2021