Samisk språkvecka

Vecka 43 är det samisk språkvecka och vi vill uppmärksamma Gïelevåhkoe/ Giellavahkku/Giällavahkko/ Giellavahkko/Språkveckan.

Samisk flagga

Den här veckan flaggar vi för samisk språkvecka.

Sametingen i Sverige, Norge och Finland vill genom en språkvecka uppmana till att uppmärksamma de samiska språken.

Syftet är att lyfta samiskans status och öka kunskapen om samiska språk och kultur i vårt samhälle. Just den här veckan hörs och syns de samiska språken på många arenor.

Älvdalens kommun är en samisk förvaltningskommun med uppdrag att särskilt främja och synliggöra det samiska språket och den samiska kulturen.

Vi tipsar om att samiskt språkcentrum arrangerar digitala språkkvällar där samiskan är kommunikationsspråket.

Mer information finns på Sametinget Länk till annan webbplats. och på Giellavahkku. Länk till annan webbplats.

Fakta om samiska språk

Det finns 11 samiska språk i hela det samiska bosättningsområdet. I internationella sammanhang anses alla samiska språk vara hotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda språk.

Det samiska språkområdet sträcker sig traditionellt över delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Från Kola-halvön i nordöst, till Engerdal i Norge och Idre i Sverige. Detta område kallas på samiska Sápmi. De mest använda samiska språken i Sverige i dag är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Pitesamiska och umesamiska är i en vitaliseringsfas i Sverige.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021