Lättnader i restriktioner men uppmaning till fortsatt försiktighet

Tillsammans bromsade vi smittan och därför lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna från 29 september 2021. Däremot är pandemin inte över och det är fortfarande viktigt att alla fortsätter att ta ansvar och ta hand om varandra.

Glad tjej formar ett hjärta med sina händer

Även om pandemin inte är över kan Folkhälsomyndigheten lätta på vissa av restriktionerna som införts i samband med spridningen av covid-19. Några föreskrifter, råd och rekommendationer kvarstår dock.

Det är viktigt att alla fortsätter att stanna hemma och provta sig vid minsta symtom. Om du inte är fullvaccinerad behöver du dessutom fortsätta att hålla avstånd, undvika kontakt med personer i riskgrupp och testa dig om du varit utomlands.

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter fortsätter vi att arbeta utifrån de riktlinjer som vi har att förhålla oss till när vi jobbar med äldre och personer som tillhör en riskgrupp. Bland annat jobbar vi utifrån de basala hygienriktlinjerna och Region Dalarnas rekommendationer.

Alla boende, brukare och kunder, som ville, vaccinerades under våren 2021 med två doser. Tillsammans med Region Dalarna planeras nu för en tredje dos vaccin.

Nu har vi börjat inventera hur mycket vaccin vi kan behöva för en tredje påfyllnadsdos. Förhoppningsvis kan alla som tillhör någon riskgrupp inom våra vård- och omsorgsverksamheter ha fått den tredje dosen vaccin innan jul, säger Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Älvdalens kommun.

Fortsätter att uppmuntra till vaccin

Även om nästan all personal inom vård och omsorg är fullvaccinerade fortsätter vi att uppmuntra alla att vaccinera sig eftersom det är ett av de viktigaste medlen mot pandemin.

Vi rekommenderar också att personal som jobbar inom vård och omsorg och varit utomlands eller på ett stort evenemang, som till exempel en konsert eller liknande, tar ett så kallat snabbtest innan de påbörjar ditt arbetspass.

Besökare till våra boende

Besökare som vill hälsa på en vän eller anhörig på något av våra särskilda boenden ska var symtomfria och fortsättningsvis vara noga med att hålla avstånd och tvätta händerna.

Om det är många som vill komma på besök samtidigt, som till exempel vid uppvaktningar, är det jättebra om de meddelar det i förväg. Då kan vi hjälpa till att boka en större lokal så att det blir lättare att hålla avstånd till varandra, säger Maria Särnblad.

För de personer som ännu inte har vaccinerat sig är det extra viktigt med avståndet till andra. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Det här gäller från 29 september

  • Vaccinera dig, om du inte har gjort det
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom
  • Ovaccinerade bör fortsatt vara försiktiga
Senast uppdaterad: 29 september 2021