Vi deltar i Krisberedskapsveckan för att öka människors beredskap

Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Kampanjen som pågår 27 september – 3 oktober ska stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle.

Kvinna som sitter i en soffa och tittar på en mobiltelefon

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft genom att genomskåda en lögn. Foto: MSB

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. ”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Vårt öppna demokratiska samhälle med fri- och rättigheter är ingen självklarhet utan något vi tillsammans behöver försvara och värna varje dag, säger Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB genomförde i februari i år en undersökning, Hemberedskap 2021. Undersökningen visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

Ett grundläggande mål för Krisberedskapsveckan är att fler människor ska stärka den egna beredskapen för att bättre klara kriser och ytterst krig. Förberedda människor gör att samhället som helhet klarar svåra påfrestningar bättre, säger Lina Håmås som är vikarierande beredskapssamordnare i Älvdalens kommun.

Krisberedskapsveckan – en nationell kampanj

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av MSB och som i år genomförs för femte året i rad. Bland de som deltar runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Länsstyrelsens poddcast Krislådan

Under Krisberedskapsveckan är det premiär för Länsstyrelsens satsning ”Krislådan”, en poddcast om de risker och den beredskap som finns i länet. Tre avsnitt släpps i samband med krisberedskapsveckan, ett avsnitt handlar om elavbrott och två avsnitt handlar om totalförsvaret. Krislådan kommer du att hitta där poddar finns (det går redan nu att lyssna på avsnitten från Spotify, sök på ”Krislådan”).

Senast uppdaterad: 28 september 2021