Projektet Wilum og Bellum förlängs med ett år

Arvsfondsdelegationen beslutade vid sitt möte den 22 september att förlänga älvdalskaprojektet Wilum og Bellum ett år.

Flera händer håller i varsin knapp som det står Ig will dalska på som betyder jag vill prata älvdalska

Ig will dalska! Många barn och ungdomar vill just det - tala sitt modersmål älvdalska eller lära sig språket.

Wilum og Bellum, med målet att bevara, utveckla och revitalisera det älvdalska språket med målgruppen barn och unga, har pågått i tre år och skulle ha avslutats sista september i år. På grund av pandemin har dock många av projektets aktiviteter inte kunnat genomföras. För att nå målen och genomföra planerade fysiska aktiviteter lämnades en ansökan om förlängning in till Arvsfonden. Arvsfonden har vid delegationsmötet den 22 september beviljat 12 månaders förlängning vilket betyder mycket för projektet.

Ing-Marie Bergman, projektledare för Wilum og Bellum, jublar över det positiva beskedet.

Nu kommer vi att kunna genomföra de aktiviteter som fått pausas eller ställas in på grund av pandemin, säger en leende Ing-Marie.

Projektet går i mångt och mycket ut på språkliga möten mellan människor, bland annat genom generationsöverskridande aktiviteter, lektioner i skolan, sånger och läsning för de yngre barnen och aktiviteter där ungdomar får träffas och dalska.

Även Peter Egardt (S), politikern i projektets styrgrupp, är mycket glad över beskedet om förlängning för projektet.

Det här beskedet är välkommet. Nu får vi ett år till på oss att slutföra projektet enligt plan. Det ger också kommunen ännu bättre förutsättningar att jobba mot och nå de politiska mål som är satta för älvdalskan. Det goda arbete som görs i projektet ger oss ett mycket värdefullt arv att förvalta när kommunen tar över projektverksamheten om ett år.

Arvsfonden biföll även önskemål om extra medel för att kunna genomföra ett ”litet” projekt i projektet – dubbning av den nya tecknade filmen Pelle Svanslös till älvdalska. Här kommer projektet att samarbeta med Älvdalens Musikskola, Film i Dalarna och Högskolan Dalarna.

Senast uppdaterad: 23 september 2021