Nu startar medborgarundersökningen 2021

Mellan 24 augusti och 1 september kommer Statistiska centralbyrån, SCB, skicka ut informationsbrev med inloggningsuppgifter till årets medborgarundersökning. Är du med i urvalet från SCB kan du tycka till om skola, vård och annan samhällsservice i kommunen.

Illustration på på glatt ansikte med glasögon på huvudet och pratbubbla med ett frågetecken. Text i bild Är du utvald? Logo SCB.

Vartannat år deltar Älvdalens kommun i Statiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I år deltar även mer än hälften av Sveriges kommuner i denna undersökning.

Viktigt att du tycker till och svarar

Undersökningens syfte är att få en bild om hur nöjda kommunens invånare är med vård, skola, omsorg, boendemiljöer, möjlighet till fritidssysselsättning, trygghet, infrastruktur och annan samhällsservice.

Det är viktigt att du som får enkäten verkligen tar dig tid att svara. Utifrån de svar som kommer in kan vi sedan prioritera olika satsningar inom kommunens områden. Det är också betydelsefullt att få ta del av vad du som invånare redan är nöjd med.

Besvara på webben eller papper

Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut mellan 24 augusti och 1 september. Några dagar senare mellan 6 och 14 september skickas en enkät ut per post om du inte vill svara via webbenkäten.

Håll utkik i brevlådan under de närmaste dagarna!

Mer information om undersökningen

För dig som deltagare i undersökningen finns en sida på SCB:s webbplats där du kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar.

SCB:s medborgarundersökning (SCB) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021