Lättade coronarestriktioner från 15 juli

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Därför införs den 15 juli nästa steg i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Flera restriktioner kvarstår dock fortfarande.

Flicka med kundvagn i butik.

Det är viktigt att fortsatt hålla avstånd i butiker och på andra offentliga platser.

Några exempel på anpassningar från 15 juli är bland annat att den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik eller ett gym, tas bort.

Dessutom höjs storleksbegränsningen på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, från fyra till åtta personer. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och göra det möjligt för sällskap att hålla avstånd till varandra.

Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion

Det här gäller för privatpersoner och verksamheter från 15 juli

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på allmän sammankomst eller offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
  • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort. Verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett smittskyddssäkert avstånd till varandra.
  • Regler för åkattraktioner tas bort.
  • Det allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.
Senast uppdaterad: 15 juli 2021