Förebygg bränder i sommar

Sommaren och värmen är här, och med detta även brandrisken. Som privatperson har du ett stort eget ansvar för att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar.

Det är alltid viktigt att du är försiktig när du hanterar eld i naturen. Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Du kan läsa mer om detta på Brandkåren Norra Dalarnas webbsida eller på de länkar vi har samlat under "Mer information".

Senast uppdaterad: 2 juli 2021