Lättade coronarestriktioner från 1 juli

Sverige går nu in i fas två enligt Folkhälsomyndighetens plan för återöppnandet av landet. De nationella coronarestriktionerna lättas därmed från den 1 juli.

Yngre män och kvinnor i en sommarträdgård, några sitter vid ett trädgårdsbord och två kvinnor spelar badminton.

Tänk på att fortsättningsvis umgås på ett smittsäkert sätt, gärna utomhus

Lättnaderna innebär bland annat att antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till max 50 och restriktionerna för serveringsställens öppettider slopas.

Viktigt är dock att fortsätta att följa de rekommendationer som fortfarande finns kvar. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att

  • hålla avstånd och undvika trängsel
  • stanna hemma vid symtom
  • vidta smittskyddsåtgärder när vi umgås med andra.

Datum för när Sverige kan gå in i nästa nivå – nivå ett, är ännu inte satt. I nivå ett planeras bland annat slopande av deltagarantalet för privata sammankomster i hyrda lokaler och restriktioner för serveringsställen, butiker och de flesta andra verksamheter.

Det här gäller från och med första juli


Så många kan delta i evenemang

Inomhus utan sittplatser: 50 personer

Inomhus med sittplatser: 300 personer

Utomhus utan sittplatser: 600

Utomhus med sittplatser: 3 000

Motionslopp: 900 personer

Demonstrationer: 1800

Idrott, fritid och kultur

Rådet om att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.

Öppettider på krogen

Restriktionerna på serveringsställens öppettider slopas helt. Från och med den 1 juli får krogarna ha öppet efter 22.30.

Restriktionerna gällande storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus.

Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

Privata fester

Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.

Arbetsplatser och föreningar

Föreningar rekommenderas inte längre ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans.

Inte heller konferenser och tjänsteresor bör skjutas upp – dessa kan ordnas med smittskyddsåtgärder. Fortsättningsvis rekommenderas distansarbete.

Kollektivtrafik

Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas. Fortfarande gäller det att hålla avstånd och undvika trängsel.

Källa: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021