Ingen uthyrning av kommunens mark vecka 32

Med anledning av det beslut som togs den 21 juni om att Älvdalens Musik- och Motorfestival 2021 ställs in kommer kommunen inte att upplåta mark för marknadsstånd, matvagnar eller liknande under vecka 32. Kommunen uppmanar övriga markägare att fatta liknande beslut.

Bilcruising längs Dalgatan i Älvdalen

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Det var vid ett gemensamt möte mellan arrangören, smittskydd Dalarna, Älvdalens kommun och Polisen som beslutet togs att ställa in årets Musik- och Motorfestival. Andra liknande evenemang i Dalarna har ställts in och Älvdalens kommun önskar inte vara den första kommunen som uppmuntrar ett event som då kanske skulle upplevas som restriktionsfritt.

Vi som kommun vill ta vårt ansvar i den situation vi befinner oss i. Pandemin är ännu inte över och vi vill inte bidra till att smittan åter igen skulle öka, säger kommundirektör Stefan Linde.

I Rättvik är evenemanget Classic Car Week inställt och där vidtar kommunen olika åtgärder för att förhindra att smittspridning skulle blossa upp igen. Bland annat införs lokala trafikföreskrifter med avstängda vägar och inte heller här upplåter kommunen mark till torghandel eller matvagnar.

Det är fortfarande en mycket osäker situation och eftersom vi inte vet vad som händer med deltavarianten av covid-19 väljer vi att ta det säkra före det osäkra, säger Stefan Linde. Vi i kommunen kan bara lyckas om vi samtliga bidrar till att begränsa möjligheten till oönskad spridning av smittan även om det innebär kortsiktiga eftergifter. Vi vädjar därför till andra aktörer att följa beslutet, avslutar kommundirektören.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021