Årets Musik- och Motorfestival ställs in

Älvdalens Musik- och Motorfestivalen som traditionellt arrangeras vecka 32 ställs in även i år, 2021. Skälet till att ställa in är det osäkra läget med pågående pandemi och risk för smittspridning.

Välputsad utställningsbil från 50-talet, Chevrolet Bel Air.

Foto: Mostphotos

Vid ett gemensamt möte idag mellan arrangören, smittskydd Dalarna, Älvdalens kommun och Polisen togs alltså beslutet att ställa in även årets Musik- och Motorfestival.

Andra liknande evenemang i Dalarna har ställts in och Älvdalens kommun vill ta sitt ansvar och tar därför beslutet.

Det vore mycket olyckligt om vi med ett evenemang med tusentals besökare bidrar till att smittspridningen ökar igen. Pandemin är inte över och att genomföra ett sådant stort evenemang under rådande omständigheter skulle skicka helt fel signaler, säger Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun.

Är Festivalen möjlig att genomföra nästa år igen?

In i det sista har arrangören hoppats på att kunna genomföra årets Musik- och Motorfestival, men som läget ser ut är det helt uteslutet. Älvdalens Musik- och Motorfestival har genomförts sedan år 2002. Nu, med 3 dåliga år i rad (år 2019 regnade det kraftigt, år 2020 och 2021 blev festivalen som bekant inställt på grund av pandemin), är läget rejält ansträngt ekonomiskt efter 10 månaders förberedelse och annonsering med mera.

Vi förstår att många blir besvikna – det är vi också. Vi kommer att kontakta våra samarbetspartners och sponsorer redan nu med ambitionen att gemensamt försöka säkra festivalens framtid, säger Torbjörn Wallin och Niklas Nouvel, arrangörerna för Älvdalens Musik- och Motorfestival.


Senast uppdaterad: 21 juni 2021