Vi firar demokratin 100 år

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. I Dalarna och i Älvdalens kommun firar vi det med en demokrativecka 3 – 10 juni! Veckan inleds med en invigning där kommunstyrelsens ordförande Kjell Tenn tillsammans med demokratiambassadör Peter Örn, Dalarnas Landshövding Ylva Thörn och övriga aktörer signerar en Deklaration för en stark demokrati.

En man sitter i en soffa med en penna i handen för att skriva under ett dokument.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Tenn skriver under demokratideklarationen.

Tillsammans med kommuner och andra aktörer från hela länet lyfter vi demokratifrågor och varför vi ska värna demokratin i 100 år till. Demokrativeckan innehåller ett fullspäckat seminarieprogram, Demokratistuga, utställningar och signering av demokratideklaration.

Veckan bidrar till ökad kunskap, engagemang och eftertanke om demokrati och det fina är att alla i hela Dalarna kan ta del av hela programmet eftersom det sker digitalt. Älvdalens kommun står som arrangör för ett av seminarierna, en film om de älvdalska barnens rätt att tala sitt modersmål, älvdalska. Filmen premiärvisas på lördag 5 juni kl. 09.00 och kan därefter ses under hela veckan som en del av demokrativeckans program.

Vid invigningen torsdagen den 3 juni deltar Kjell Tenn med signering av demokratideklarationen.

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att skriva under den här deklarationen visar vi att vi tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Tenn.

Här hittar du det fullständiga programmet för Demokrativeckan i Dalarna 2021. Länk till annan webbplats.

Älvdalens kommuns åtaganden

Externa åtaganden

Älvdalens kommun värnar om medborgarnas demokratiska rättigheter. Vi åtar oss därför att

  • vidareutveckla möjligheten att lämna medborgarförslag genom digitala alternativ
  • genomföra medborgardialoger i samband med framtagandet av en ny vision som sträcker sig fram till 2030
  • utveckla samarbetet med samverkansrådet för unga och samverkansrådet för pensionärer och funktionsnedsatta.

Interna åtaganden

Älvdalens kommun ska arbeta för att barnen ska få rätt att få tala sitt modersmål till exempel sydsamiska och älvdalska. Det gör vi genom att utbilda pedagoger i förskolan och grundskolan i flerspråkighet och förser verksamheterna med relevant undervisningsmaterial.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021