Är du utsatt för våld i nära relation?

Vi på socialtjänsten kan hjälpa till med stöd och skydd. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vara uppmärksamma också på hur människorna omkring oss har det. Hur är det med grannen, kollegan eller kompisen?

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering. För redan utsatta grupper, främst barn och kvinnor, innebär det en ökad risk att utsättas för våld i hemmet. Isolering kan även innebära försämrade möjligheter att ta del av kommunens stödinsatser.

Både den som utsätts och utsätter känner ofta skam över sin situation vilket gör att man ofta försöker dölja för sin omgivning vad som sker i hemmet.

Att vara utsatt för våld kan förutom fysiskt våld innebära att en partner vill bestämma över dig, vem du umgås med och vad du gör. Det kan innebära att du inte själv bestämmer över din ekonomi, att du blir utsatt för hot och kränkningar. Andra exempel är att din partner använder din telefon för att hålla koll på var du är eller vem du har kontakt med.

Individ- och familjeomsorgen, Älvdalens kommun informerar att om man vänder sig till dem som våldsutsatt så kommer man att få träffa en handläggare som har kunskap om våld. Socialtjänsten utreder vilka behov som personen har av stöd och hjälp på kort och lång sikt och erbjuder insatser som passar just den personen. Det kan till exempel handla om råd- och stödsamtal, skyddat boende med mera.

Familjefrids uppdrag är att möta, stötta och behandla både personer som utsatts för och personer som utövat våld i nära relationer. All kontakt med Familjefrid är kostnadsfri och de för inga journaler. På Familjefrid arbetar psykoterapeuter, med lång erfarenhet och vidareutbildning kring konsekvenser av att utsättas för våld.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vara uppmärksamma på hur människorna omkring oss har det. Hur är det med grannen, kollegan eller kompisen?

Kontakta oss

  • Socialtjänsten i Älvdalen: 0251-313 00
  • Familjefrid: 0250-271 00
Senast uppdaterad: 2 juni 2021