Smittsäker skolavslutning även i år

För en smittsäker skolavslutning är det viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden. Skolavslutningarna kommer därför ske klassvis och under andra former än vad vi är vana vid.

Glad pojke med röd keps som håller i en bukett med liljekonvaljer

Fredag 11 juni är sista dagen i skolan för eleverna innan sommarlovet. Vi vill ge eleverna en trevlig avslutning, men på grund av att vi fortfarande befinner oss i pandemin kommer vi inte att kunna bjuda in vårdnadshavare, nära och kära till årets avslutningar.

Det är såklart väldigt tråkigt, men det är tillsammans vi kan minimera risken för spridningen av covid-19. Vi måste hjälpas åt att hålla i och hålla ut, säger Anna-Karin Olsson som är ny skolchef i Älvdalens kommun

För att minska risken för spridning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att skolorna arrangerar sina avslutnings- och examensdagar så att det inte uppstår trängsel inom- eller utomhus. Det innebär att avslutningsceremonierna för förskoleklass och upp till årskurs 8 kommer att ske klassvis med endast närvaro av lärare och elever på respektive skola. Årskurs 9 kommer att ha sina avslutningar i lämplig lokal i anslutning till skolan där betyg och stipendium kommer att delas ut.

Vi hoppas på er förståelse. Det är viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt och att vi stöttar våra barn/elever i att få en så bra skolavslutning som det bara går, avslutar Anna-Karin.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021