Älvdalens kommun klar med upphandling - flera lokala livsmedelsleverantörer till köken

Älvdalens kommun har tillsammans med grannkommunerna Mora, Orsa, Vansbro och Malung-Sälen, gjort en gemensam upphandling kring livsmedel. Upphandlingen har gjort att fler lokala leverantörer har kunnat upphandlas.

Träbord med lokala äpplen, bönor, lök och potatis.

Ett mål i kommunerna är att använda fler närproducerade livsmedel. Det innebär kortare resväg för livsmedlen och lägre klimatavtryck. Tidigare har fokus legat på ekologiska varor, men för att värna klimatet och hålla hög kvalitet på produkterna så blir närproducerade livsmedel mer och mer viktigt.

I lagen om offentlig upphandling, LOU, finns en princip om icke-diskriminering som innebär att lokala företag inte får ges företräde vid en upphandling. Men i den kommungemensamma upphandlingen har fler lokala leverantörer lyckats uppnå kraven som ställts av kommunerna.

Det känns otroligt roligt att Älvdalens kommun får fortsätta att handla mycket av våra livsmedel lokalt. Idag är över 40 procent av det vi handlar ekologiskt eller lokalproducerat. Kött, chark, potatis, mjölk och bröd kommer från företag i närområdet. Att stötta det lokala är en hjärtefråga för oss. Vi vill värna den lokala livsmedelsförsörjningen, sysselsättningen och den biologiska mångfalden, säger Kjell Tenn (C) kommunalråd.

De varor som finns med i livsmedelsupphandlingen är bland annat kött, chark, bröd, dryck och potatis. De resterande produkterna som behövs i köken kommer att upphandlas senare, även det i en gemensam upphandling med grannkommunerna.

Vi fortsätter att jobba aktivt för att få in fler lokala råvaror på våra menyer. Våra lokala leverantörer är guld värda och ställer upp med bra lösningar för att vi ska kunna få leveranser och fina råvaror till alla kök. Ett viktigt mål för oss är att kunna erbjuda samisk mat. Hittills har vi inte haft renkött upphandlat, men det är något vi kommer att arbeta med under de kommande åren, säger Åsa Kluck, kostchef i Älvdalens kommun.

I Älvdalens kommun kommer fokus att ligga på att jobba utifrån kommunens nya kostpolicy där målet är att hitta lokala eller svenska råvaror i första hand. Att nu kunna öka andelen samisk mat på menyn är också viktigt. Vi har även som mål att laga mer mat från grunden och minska matsvinnet.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021