Barnböcker på älvdalska till förskolan

Välkända och omtyckta barnböcker har översatts till älvdalska inom projektet Wilum og Bellum. Nyligen levererade Emil Eriksson, barn- och ungdomssamordnare i projektet, 12 boklådor till samtliga förskoleavdelningar i Älvdalen.

Två förskolepedagoger håller i var sin låda med böcker på älvdalska

Målgruppen för älvdalskaprojektet Wilum og Bellum är barn och unga. För att älvdalskan ska överleva är det viktigt att de yngsta får tillgång till språket. Ett steg i rätt riktning är att 100-tal böcker som exempelvis Greta Gris, Pino, Mamma Mu och Totte nu kan läsas på älvdalska för barnen.

Emil Eriksson har tillsammans med Ulla Schütt och Björn Rehnström översatt alla barnböcker efter den älvdalska grammatiken. Den älvdalska texten finns som textremsor i böckerna vilket är bra för de som är lite ovana att läsa älvdalska. De kan då jämföra älvdalsk och svensk text.

Det har varit en utmaning, men vi är väldigt nöjda med resultatet, säger en stolt Emil.

Boklådorna kommer att rotera mellan avdelningarna innan de skickas vidare till nästa förskola för byte.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021