En säker valborg – det här behöver vi tänka på

Den 30 april tänder vi stora brasor och hälsar våren välkommen. Valborg är en tradition med djupa rötter som i år, likt så mycket annat, behöver anpassas efter den rådande coronapandemin. Här har vi samlat fem saker som vi behöver tänka på för att bidra till en säker valborg.

Majbrasa

1. Majbrasan

Det är fortfarande förbjudet med allmänna sammankomster med fler än 8 deltagare. Det betyder att vi inte får ha några arrangerade majbrasor som samlar många människor. Kanske planerar du därför en egen, mindre, brasa? Tänk då på att du som eldar är alltid ansvarig för konsekvenserna och att majsbrasor bör anmälas till räddningstjänsten. Ta också reda på om det råder eldningsförbud eller andra begräsningar för eldning.

2. Grillningen

För många är valborg lika med grillpremiär. Engångsgrillar startar många markbränder och ska alltid placeras på obrännbart underlag, tänk också på att en engångsgrill inte är en säker grillplats. Om du planerar att grilla i till exempel en slogbod är det viktigt att tänka på att inte trängas med andra. Även om ni är utomhus så behöver ni hålla avstånd till varandra.

3. Umgänge med släkt och vänner

Valborg är en högtid där vi brukar träffa både släkt och vänner. Nu är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att vi bara ska umgås i en mindre krets. Det betyder att vi under valborg bara ska träffa personer som vi bor med, eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Helst ska vi ses utomhus och vi ska alltid hålla avstånd. Med tanke på den stora smittspridningen just nu behöver vi vara extra försiktiga.

4. Ungdomar och festande

Även om det inte blir några arrangerade brasor finns det risk för spontansamlingar, med bland annat ungdomar. Valborg är också en högtid då många ungdomar gör sin alkoholdebut. Som förälder är det därför extra viktigt att du har koll på hur dina barn tänker fira valborg i år och uppmana dem att inte samlas med andra ungdomar. Tänk också på att de tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer, så bjud inte på alkohol och köp inte ut.

5. Fyrverkerier

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. I Älvdalens kommun är det tillåtet att avfyra fyrverkerier på valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00. Sedan 2002 råder det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen. Sedan 2019 krävs det också tillstånd från kommunen och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne.

Senast uppdaterad: 28 april 2021