Pär gör knappar i kampen mot covid

Som en åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19 har vi tagit fram en informationskampanj med ett tydligt budskap i form av en röd hand med texten ”Stoppa smittan i Älvdalens kommun”. Nu gör vi även knappar som var och en kan bära för att påminna varandra att följa råden för minskad smittspridning.

Man som tillverkar knappar med en röd hand med texten stoppa smittan i Älvdalens kommun

Syftet med kampanjen med den röda handen är att uppmärksamma och påminna varandra om allvaret i situationen. Kampanjen består av bland annat affischer, annonser, nyhet på webben och inlägg på Facebook. Nu har vi också börjat tillverka knappar för att sätta på kläder eller accessoarer.

Idén om knapptillverkningen kommer från personal på biblioteket. Där har de nämligen en knappmaskin som passar perfekt för att tillverka knappar med den röda handen på.

Uppdraget att tillverka knapparna gick till den dagliga verksamheten på Höjden. Pär Tegnér jobbar nu med produktionen av knappar med det viktiga budskapet på. För den som är intresserad av att bära en knapp och bidra till att minska smittspridningen i vår kommun går det bra att hämta på biblioteket eller i kommunens kontaktcenter.

Senast uppdaterad: 6 april 2021