Förlängd distansundervisning för högstadieeleverna på Älvdalsskolan

Smittskydd Dalarna rekommenderar fortsatt distansundervisning för Dalarnas skolor. Därför förlängs nu undervisningen på distans för elever på Älvdalsskolans högstadium till och med den 16 april.

Högstadieelev räknar matematik vid skrivbordet hemma

Grunden till beslutet är att samhällsspridningen i Älvdalens kommun är fortsatt hög och som en försiktighetsåtgärd följer man smittskydd Dalarnas rekommendationer och förlänger distansundervisningen.

Det är såklart tråkigt att eleverna inte kan återgå till normal undervisning på plats i skolan efter påsklovet, men situationen bedöms som allvarlig och smittskyddsenheten råder oss att fortsätta med distansundervisning och då följer vi det rådet, säger Lars Lisspers, skolchef i kommunen.

Hur smittspridningen utvecklas får därefter avgöra hur undervisningen kommer att ske efter vecka 15.

Senast uppdaterad: 1 april 2021