Fortsatt distansundervisning för elever på högstadiet

Smittspridningen i Älvdalen är fortfarande hög och med anledning av det har skolledningen i samråd med facket beslutat att förlänga distansstudierna för elever på Älvdalsskolans högstadium ytterligare en vecka.

Högstadieeleven Frida studerar hemma på distans med surfplatta

Elever i årskurserna 7 till 9 på Älvdalsskolan har den här veckan studerat på distans. I det stora hela har det fungerat mycket bra.

Jag är så tacksam att alla har anpassat sig till detta nya, och att alla gör sitt yttersta för att det ska fungera, både personal, elever och vårdnadshavare. Eleverna sköter sina uppgifter bra, en stor eloge till dem, säger Marie Holm, rektor på Älvdalsskolan.

Frida Martinsson är en av eleverna som har studerat på distans. Hon svarar så här på frågan hur det har varit:

Det har gått förvånansvärt bra. Vi följer vårt ordinarie schema och med hjälp av Teams, en teknisk plattform, kan vi jobba både i helklass och i grupper. Det är lite ovant att jobba vid skärm hela dagen, men vi får också uppgifter där vi på egen hand till exempel utför experiment, dansar och läser böcker.

Glädjande är att elevfrånvaron på högstadiet har minskat från cirka 30 procent vecka 10 till 3 procent vecka 11.

Närvaron bland personal har också ökat, men i och med att det ännu finns en oro i samhället gällande smittspridning har vi tagit beslutet att fortsätta med distansstudierna även nästa vecka. Både skolledning och lärare ser att eleverna tar stort ansvar i sina studier vilket gör att vi är trygga i beslutet, säger Lars Lisspers, skolchef i kommunen.

Lunchlådor till eleverna hämtas från Tallbackens kök, men från och med nästa vecka gäller uppdaterade rutiner. En hälsning från skolan är att vårdnadshavare uppmärksammar informationen om ändrade rutiner på Haldor.

En utvärdering av verksamheten, både för lärare och elever, kommer att göras under kommande vecka för att ha bra underlag inför fortsättningen.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021