Fibernäten i Älvdalen, Mora och Orsa utsedda till ”Årets stadsnät”

Stadsnätet i Älvdalens kommun för fast bredbandsuppkoppling har utsetts till ”Årets stadsnät 2021”, tillsammans med stadsnäten i Orsa och Mora. Det är Svenska stadsnätsföreningen som varje år delar ut ett pris till det stadsnät i Sverige som lyckats särskilt bra eller helt enkelt sticker ut på ett positivt sätt.

Fiberkablar och ljusstrålar

Branchorganisationen Svenska stadsnätsföreningen representerar stadsnät i cirka 200 kommuner och skriver i sin motivering till årets utmärkelse:

”Mod, samverkan och tillsammans: Tre små nät inom respektive kommunförvaltning som var och en kommit långt i anslutningsgrad kombinerat med högt driftsäkerhetsfokus. Stora geografiska avstånd samt ensamhet men som ändå vågat anta utmaningarna. Mora, Orsa, Älvdalen samarbetar men jobbar ändå separat.”

Vi är väldigt glada och stolta att få ta emot priset för årets stadsnät tillsammans med Orsa och Mora stadsnät. Det är en bekräftelse på att vi har gjort och gör ett bra arbete och att vi jobbar för ett långsiktigt och robust nät, säger Jan Eriksson, stadsnätsansvarig i Älvdalen kommun.

Älvdalens kommun har idag över 3300 anslutna hushåll till sitt bredbandsnät, varav 2775 villor, vilket är en relativt hög anslutningsgrad.

Det var i början av 2000-talet som fibernätet i Älvdalens kommun började byggas ut. Från början var syftet att bara knyta samman kommunens olika fastigheter, som skolor, förvaltningar och fritidsanläggningar. År 2010 tog utbyggnaden av det så kallade öppna nätet ordentlig fart i Älvdalens kommun.

År 2015 ökade efterfrågan starkt på fiber. Stadsnätet har sedan dess gjort stora investeringar i att bygga områdesnät i kommunens tätorter och byar. Stadsnätet byggs kontinuerligt ut och 2022 är de flesta av kommunens byar med fler än 20 hushåll anslutna.

Totalt har över 125 miljoner kronor investerats i Älvdalens stadsnät sedan 2010. Omsättningen är ungefär 11 miljoner kronor årligen.

Beslutet år 2010 i kommunfullmäktige att anta en bredbandsstrategi med offensiv ambitionsnivå har visat sig vara strategiskt riktig. Vi har varit framgångsrika med att förse alla fast boende och fritidsboende i kommunen med ett bredband i världsklass, säger kommundirektör Stefan Linde.

I hela Sverige investerade stadsnäten drygt 50 miljarder i nya fasta bredbandsnät under 2014–2018, varav kommunala stadsnät investerade 17 miljarder.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021