Distansundervisning på Älvdalsskolans högstadium

För att minska smittspridning av covid-19 på Älvdalsskolan har skolledningen i samråd med smittskydd Dalarna tagit beslutet att under nästa vecka övergå till distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9.

Ung elev vid dator uppkopplad mot sin lärare för distansstudier.

Nästa vecka blir det distansstudier för elever på Älvdalsskolans högstadium.

En ökad smittspridning både bland personal och elever under den senaste veckan har gjort att skolledningen på torsdagen bestämde att högstadieeleverna får studera på distans vecka 11 till att börja med.

Vi hoppas att den här åtgärden ska bryta smittkedjor och att antalet fall ska minska så att vi så snart som möjligt kan återgå till undervisning på plats i skolan, säger Lars Lisspers, skolchef i kommunen.

Eleverna kommer att läsa enligt ordinarie schema och vara uppkopplade på Teams mot sina lärare, något som eleverna har övat på vid flera tillfällen.

Jag vill uppmana alla att hålla sig till de råd och rekommendationer som finns och därför verkligen studera hemma själva och inte tillsammans med kompisar. Vi måste alla hjälpas åt för att minska antalet kontakter för att få stopp på smittspridningen, säger Lars.

Personal kommer att finnas till hands på skolan för de som av olika anledningar inte kan studera hemifrån. Vad beträffar skollunchen kommer den att kunna hämtas och information om hur det går till har skickats ut till eleverna och deras vårdnadshavare

Beslut om hur det blir vecka 12 kommer att tas i slutet av nästa vecka, utifrån rekommendationer från smittskyddsenheten.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021