Hemtjänstkunder har bekräftats smittade av covid-19

Två personer som har hemtjänst har bekräftats smittade av covid-19. Smittan upptäcktes i samband med smittspårning.

Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sköterska i Älvdalens kommun

Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Älvdalens kommun

Älvdalens kommuns vård- och omsorgsverksamheter har hittills lyckats hålla smittan borta från brukare och kunder, men nu har hemtjänsten dessvärre fått in smitta.

Personerna har ingått i en smittspårning och har därför fått lämna prov som sedan visade sig vara positiva. Det är i första hand dessa personer, deras anhöriga och berörd personal som får information om smittan.

Det är ytterst tråkigt att våra kunder blir smittade, men vi har haft lång tid att förbereda oss på att hantera den här situationen och jobbar enligt tydliga rutiner och i nära samband med smittskydd Dalarna, säger Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sköterska i Älvdalens kommun.

Smittspårning med ytterligare provtagning pågår för att förhoppningsvis kunna utesluta att fler är smittade.

Smittspridningen ökar dock i kommunen och det är ytterst viktigt att alla hjälps åt att stoppa spridningen av covid-19.

  • Håll avstånd
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Träffa inga nya kontakter
  • Jobba hemma om du kan
  • Testa dig vid symtom
Senast uppdaterad: 5 mars 2021