Bekräftad smitta inom hemtjänsten

Personal inom hemtjänsten har insjuknat i covid-19. Smittspårning har inletts för att så fort som möjligt bryta smittkedjor.

Provrör för covid-19-test

Brukare och personal inom hemtjänsten provtas för covid-19

Vi jobbar tillsammans med smittskydd Dalarna för att minska risken för vidare smittspridning.

En omedelbar åtgärd vi nu vidtar är provtagning av ett 50-tal brukare och lika många personal, säger Maria Särnblad som är medicinskt ansvarig sköterska i Älvdalens kommun.

I övrigt följer vi våra riktlinjer för hur vi ska hantera misstänkt eller konstaterat smittade personer inom våra omsorgsverksamheter, det gäller både personal och brukare. Som grund finns våra utarbetade rutiner för hygien och användande av skyddsutrustning.

Vi har länge varit förskonade från utbredd smitta i vår kommun, men nu ser vi en tydlig ökning i antal fall. Risken att sprida smitta är långt ifrån över, snarare tvärtom har risken ökat även i vår kommun och därför vill vi påminna om rekommendationerna från myndigheterna, säger Stefan Linde, kommundirektör.

Upplev en säker vinter i Dalarna genom att visa hänsyn, ta ett personligt ansvar och följa rekommendationerna.

  • Stanna hemma om du bara känner dig lite sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Umgås bara med personer som du bor med eller några få vänner och närstående.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Testa dig vid symtom.

Viktigt är att testa sig vid minsta symtom för att på så sätt kunna stoppa smittspridning. Nu kan även yngre barn från förskoleklass testas. På Region Dalarnas webbsida kan du läsa vidare om hur det går till att boka testning. Länk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad på vilka nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 som gäller genom att gå in på Folkhälsomyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 mars 2021