Kommunens folkmängd är i stort sett oförändrad

Idag publicerar SCB färska befolkningssiffor från 2020 för samtliga kommuner i landet. På många håll växer befolkningen, men i Älvdalens kommun är den i stort sett oförändrad.

Statistiska centralbyråns logotyp.

Foto: SCB

I Älvdalen bor numera 7033 personer. Det innebär att kommunens befolkningar har ökat med 2 personer jämfört med 2019.


I Älvdalen har inflyttningen varit större än utflyttningen. Kommunen registrerar 307 inflyttade, jämfört med 266 utflyttade. Men det har registrerats fler dödsfall än födslar, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I hela Dalarnas län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i fem av 15 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Rättviks kommun för (0,9 procent), medan folkmängden i Ludvika kommun minskade mest (1,1 procent).

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.
Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året före har 137 kommuner växt och 93 krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent.
Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Trosa kommun i Södermanland. Här har folkmängden växt med 4,1 procent på bara ett år.
Under samma period har befolkningen i Högsby i Kalmar län krympt med över tre procent.


Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tydligt geografiskt mönster

Trenden är ännu tydligare på lite längre sikt: I 225 av 290 kommuner är befolkningen större än den var för tio år sedan. På många håll är ökningen markant: 79 kommuner har haft en ökning på över tio procent sedan 2010.
Det finns ett klart geografiskt mönster till utvecklingen: det är i de norra delarna av landet som befolkningen krymper över de senaste tio åren.
I tre län är det fler kommuner som krymper än växer jämfört med 2010: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

I Älvdalen är en av de få kommuner där folkmängden minskat under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått ner från 7 207 till 7 033, alltså en minskning med 2,4 procent, säger Linus Garp.

För den som är intresserad av att läsa mer statistik, finns det att hitta på www.scb.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 22 februari 2021