Bekräftade fall av smitta på skola i Idre

Under veckan har både personal och elever på Strandskolan i Idre bekräftats smittade av covid-19. Flera åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen.

Coronavirus

Skolan har regelbunden kontakt med smittskydd i Falun och har vidtagit flera extra försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat har elever i årskurs 8 och 9 haft distansundervisning under torsdagen och fredagen denna vecka. De äldre eleverna fortsätter studera på distans även under följande vecka som är vecka 7. De yngre eleverna från förskoleklass till årskurs 7 (F–7) har sin ordinarie undervisning på plats i skolan.

Vi har daglig kontakt med smittskyddsenheten och följer alla råd. Det är väldigt viktigt att vi alla är vaksamma på symtom och stannar hemma, även vid mycket milda symtom och bokar tid för provtagning, säger Christine Lundberg som är rektor på Strandskolan i Idre.

Självprovtagningsstationer finns på Smijolets fotbollsarena, Idre by. Från måndag 15 februari öppnar även provtagningsstationen på Idre Fjäll.

Självprovtagning gäller från 13 år bara om barnet har mobilt bank-id annars behöver barnet lämna prov på sin vårdcentral. Barn 10–12 år lämnar prov på sin vårdcentral. Barn från förskoleklass provtas ibland vid smittspårning och då på vårdcentral.

På webbsidan 1177, Vårdguiden, kan du läsa mer om provtagning, var du kan hämta ut provtagningskit och hur det går till.

Senast uppdaterad: 12 februari 2021