Skärpta nationella råd – fortsatt stängt på våra sim- is- och sporthallar

Från och med 14 december gäller nya skärpta allmänna råd för hela Sverige. De ersätter de lokala allmänna råden. Det innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Älvdalens kommun förlänger därmed stängningen av ishallen, simhallarna, sporthallar och gymnastiksalar för allmänheten.

I en tom sporthall

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Fortsatt stängt

Efter Folkhälsomyndighetens besked om de nya råden förlänger Älvdalens kommun stängningen av Älvdalens sim- och ishall, Särna simhall, sporthallar och gymnastiksalar för allmänheten. Vi stänger till och med den 11 januari, men det kan komma att förlängas.

Ditt personliga ansvar

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna ofta och noggrant
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.
Senast uppdaterad: 11 december 2020